Problemi sjevernog Jadrana, sv. 14.Na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak, u digitalnom je obliku postavljen 14. svezak časopisa Problemi sjevernog Jadrana, u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci  s Područnom jedinicom u Puli. Svezak sadrži četiri znanstvena rada te više prikaza. Prvi rad “Karolina Riječka – primjer mogućeg city branda kao rodnog stereotipa u kontekstu identitetskih vrijednosti postmoderne i kapitalističke ideologije” (str.3-30) potpisuje Hana Lencović. Slijedi članak Maje Polić “Pokretanje i djelovanje prvih preporodnih edicija kalendara Istran i lista Naša sloga u Pokrajini Istri i Kvarnerskim otocima” (str.31-54) te potom Milana Radoševića “O dizenteriji, ospicama, sifilisu, šarlahu i tifusu u Istarskoj provinciji za talijanske međuratne uprave (1918. – 1940.)” (str.55-81). Posljednji rad pod naslovom “Prilog bibliografiji radova o fijumanskom i tršćanskom idiomu (str.83-100)” potpisuje Nina Spicijarić-Paškvan. Za čitanje časopisa kliknite na POVEZNICU, koja će trajno biti pohranjena u kategoriji On-line literatura na stranicama Istarskog povijesnog društva.

Ostale novosti