U utorak, 9. veljače 2016., s početkom u 19 sati, u pulskoj galeriji Poola (Kandlerova 14) otvorit će se izložba Izložba Nemanje Cvijanovića pod nazivom “Smrt fašizmu!”. Naziv izložbe dio je slogana iz Narodnooslobodilačke borbe naroda i narodnosti Jugoslavije za vrijeme Drugog svjetskog rata, koji je u kolovozu 1941. objavljen u Vjesniku, jednom od tadašnjih glavnih glasila Antifašističkog pokreta Nove Jugoslavije, a postao je opće poznat nakon smrti narodnog heroja Stjepana Steve Filipovića. On je prilikom javnog pogubljenja 1942., dok mu je omča bila za vratom, uzviknuo “Smrt fašizmu – sloboda narodu!” i tako javno osudio i njemačke okupatore, i njihove domaće suradnike. Na izložbi u Galeriji Poola, Nemanja Cvijanović predstavlja, između ostalog, i tri arhivske fotografije partizanskog fotografa Huge Fishera (Ribarića), čiji su negativi sačuvani u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Ostale novosti