U utorak, 19. siječnja 2016., s početkom u 12 sati u svečanoj dvorani Tone Peruška, Sveulilišta Jurja Dobrile u Puli (I. M. Ronjgova 1) bit će predstavljen 5. broj Histrije, godišnjaka Istarskog povijesnog društva – Societá Storica Istriana.

Naslovnica

U novom broju Zoran Ladić piše o tome koja su hodočasnička odredišta bila omiljena među kasnosrednjovjekovnim Porečanima, Josip Banić o pripadnicima društvene elite kasnosrednjovjekovnoga Buzeta, Denis Visintin o problemima istarske poljoprivrede u drugoj polovini XIX. stoljeća, Bojan Horvat o Porečanu Mariju Visintiniju, jednom od najboljih vojnih pilota Drugoga svjetskog rata, a Borut Juvanec uspoređuje suhozidne građevine od sjevernoga Jadrana do Crnoga mora, među kojima istarski kažun ima zapaženo mjesto. Peti broj Histrije, koji se proteže na 426 stranica, donosi i vrlo velik broj (68) recenzija, prikaza i izvješća.

Godišnjak Istarskog povijesnog društva Histria objavljuje znanstvene i stručne priloge, kao i recenzije i prikaze iz područja povijesne znanosti u njezinu širem smislu (obuhvaćajući i gospodarsku, pravnu, kulturnu… i svaku drugu povijest) te povijesti umjetnosti, muzeologije, arheologije, etnografije i antropologije. Tekstovi obuhvaćaju sva povijesna razdoblja s time da se odnose na zavičajnu prošlost ili je se u određenoj mjeri dotiču. Objavljuju se na hrvatskom te talijanskom, slovenskom ili engleskom jeziku ako su na njima napisani. Znanstveni i stručni radovi kategoriziraju se prema propisanim i uvriježenim normama (izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni rad), što se određuje stručnim recenzijama. Uredništvo posebno nastoji prikupiti što veći broj recenzija, prikaza i izvješća kako bi čitatelji imali mogućnost praćenja novoobjavljenih naslova s istarskom tematike te bili obaviješteni o stručnim događanjima na poluotoku.

Zbog kvalitete sadržaja i ujednačena ritma izlaženja časopis je od 2015. uvršten u međunarodnu bazu podataka Emerging Sources Citation Index (ESCI) Thomson Reutersa.

Pozivnica

Ostale novosti