U petak, 27. studenoga 2015., s početkom u 12 sati u Državnom arhivu u Pazinu (Vladimira Nazora 3) otvorit će se izložba “Prof. Tugomil Ujčić: život, djelo, knjižnica”.

Tugomil Ujčić

Tugomil Ujčić, pjesnik, dramatik i publicist (Pazin, 29. XI.1906 – Sušak, 21. XII.1995) podrijetlom je iz obrtničke obitelji. Pučku školu i dva razreda stare pazinske gimnazije pohađao u rodnom gradu, a nakon I. svj. rata i tal. okupacije Istre prešao je u Karlovac u Istarski internat za učenike izbjeglice, te 1925. maturirao u karlovačkoj Klasičnoj gimnaziji. Za posjeta roditeljima u Pazinu dobiva poziv za služenje u tal. vojsci, pa bježi u Jugoslaviju. Jezik i književnost studirao je u Beogradu i diplomirao 1929. Bio je gimnazijski profesor u Smederevu, Senti, Rumi, Gospiću (Učiteljska škola), Kruševcu, Kragujevcu (1941–45; Druga muška gimnazija) i Gornjem Milanovcu. God. 1946–62. predavao je u pazinskoj gimnaziji, a zatim do umirovljenja 1964. na Pedagoškoj akademiji u Puli. Gotovo cjelokupna tematika njegova opusa povezana je s Istrom. Poeziju je pisao na čakavici, hrvatskome knjiž. jeziku, srpskom i nekoliko pjesama na talijanskom. (Izvor: Istarska enciklopedija) Organizator događanja je Državni arhiv u Pazinu.

Pozivnica

Ostale novosti