Lepantska bitka

U četvrtak, 8. listopada 2015., s početkom u 18 sati u Maloj gradskoj vijećnici u Gradu Krku održat će se predavanje Mladena Bastijanića pod naslovom “Galijoti – braća po veslu”. Predavač, inače potomak obitelji Čikuta, predstavit će svoje istraživanje, progovoriti o sudbini naših ljudi koji su stoljećima opsluživali galije Serenissime. Tako se pretpostavlja da je samo u Lepantskoj bitki, od ukupnog broja sudionika, što na venecijanskim, a što na papinskim galijama, bila petina ljudstva s područja Istre, Kvarnera i Dalmacije, koji su sigurno dali značajan doprinos konačnom ishodu tog važnog sukoba na moru. Predavanje je organizirano od strane Centra za kulturu Grada Krka.

Pozivnica

Ostale novosti