Od četvrtka do subote, 1. –  3. listopada 2015., održat će se drugi međunarodni znanstveni skup “Socijalizam na klupi” s temom “Socijalizam: izgradnja i razgradnja” na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Ivana Matetića Ronjgova 1 – Preradovićeva 1). Skup se održava se 2015. godine, na 70. obljetnicu uspostave socijalističke Jugoslavije i na 25. godišnjicu prvih višestranačkih izbora u jugoslavenskim republikama koje su uskoro potom postale neovisne države. Godina 1945. i godina 1990. i u širem su europskom povijesnom kontekstu označile početak uspostavljanja poratnih državno-socijalističkih režima i vrhunac procesa njihova urušavanja. Skup se stoga fokusira na teme, žarišta i probleme koji se u Europi otvaraju početkom komunističke vladavine i uvođenjem socijalizma na nizu područja: od posebnosti socijalističkoga društvenog i ekonomskog modela, njegove unutarnje i vanjske politike određene postojanjem hladnoratovskih i unutarnjih ideoloških neprijatelja, do koncepta masovnosti i društvene jednakosti, ideje o novome čovjeku te primjene načela modernosti i odgovarajućih kulturnih politika. Pored usmjerenosti na formativne procese i njihove različite artikulacije, od političkih do umjetničkih, cilj skupa je, ističu organizatori, upozoriti i na složenost pojava koje nastaju razgradnjom socijalizma. Organizator događanja je Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Program

Knjiga sažetaka

Ostale novosti