U izdanju Muzejskog dokumentacijskog centra (MDC) iz Zagreba, objavljen je novi priručnik “(Pogled u) muzejsko elektroničko izdavaštvo”, posvećen temi muzejskih elektroničkih izdanja koja predstavljaju neminovnu budućnost muzeja. Priručnik je objavljen kao treći svezak iz biblioteke Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, a urednički ga potpisuje Snježana Radovanlija Mileusnić, voditeljica specijalne muzeološke knjižnice MDC-a. (Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo adresira ključne probleme i izazove u području muzejskog elektroničkog izdavaštva: nove modele koncipiranja i proizvodnje kompleksnih multimedijalnih sadržaja, mogućnosti i ograničenja pružanja pristupa s obzirom na autorska i srodna prava te problem dugoročne održivosti elektroničkih publikacija i projekata.

Autori tekstova, kustosi i muzejski informatičari, knjižničarski stručnjaci iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice i SRCE-a bave se logikom strukturiranja i ključnim izazovima izrade muzejskih mrežnih stranica, problematiziraju upotrebu elektroničkih medija u muzejskom izdavaštvu, apostrofiraju važnost razvoja muzejskih digitalnih repozitorija koji omogućuju očuvanje i zaštitu podataka te pojašnjavaju svrhu i način rada Hrvatskog arhiva weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Predstavljen je i portal Hrčak, koji je iz temelja promijenio hrvatsku stručnu i znanstvenu komunikaciju, dana je analiza hrvatskih muzejskih elektroničkih časopisa, a prilog na kraju knjige donosi pregled najčešće korištenih open source softwarea.

Knjiga je pisana na način kako bi iznesene preporuke korisnici što jednostavnije primijenili u praksi, tekstove prati opsežna popratna literatura korisna za osmišljavanje i realizaciju projekata elektroničkog nakladništva, što će, vjerujemo biti od koristi i muzejskim, ali i drugim djelatnicima u kulturi u Istri.

Više informacija  o knjizi možete doznati na www.mdc.hr

 

Ostale novosti