NaslovniceU ponedjeljak, 20. travnja 2015., s početkom u 12 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruška Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održat će se predstavljanje triju brojeva časopisa: Historijskog zbornika (67, 2, 2014), Časopisa za suvremenu povijest (46, 3, 2014) te Narodne umjetnosti (51, 2, 2014), u kojima su objavljeni radovi s znanstvenog skupa “Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava”, održanog u Puli u prosincu 2013., u organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Na skupu je predstavljen zbornik pod naslovom “Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike”, a veći broj radova sa skupa prije nekoliko je mjeseci objavljen u navedena tri hrvatska znanstvena časopisa. U predstavljanju izdanja sudjeluju glavni urednici i članovi uredništava triju časopisa te gosti-urednici tema s radovima sa skupa: prof. dr. sc. Damir Agičić, dr. sc. Nikica Barić, dr.sc. Reana Senjković, Josip Mihaljević, prof., doc. dr. sc. Igor Duda i doc. dr. sc. Andrea Matošević.

Ostale novosti