Untitled

U Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Rovinju održano je 16. školsko županijsko natjecanje iz povijesti. Najbolje rezultate postigli su sljedeći učenici:

7. razred OŠ:
1. Matija Jurman, OŠ Petra Studenca Kanfanar, mentor Marko Jelenić
2. Luka Pavlinić, OŠ Petra Studenca Kanfanar, mentor Marko Jelenić
3. Ana Mahnić, OŠ I.G. Kovačića, Ćepić, mentor Dalibor Švić
3. Nika Carić, OŠ I.G. Kovačića, Čepić, mentor Dalibor Švić
3. Lenard Vuković, OŠ Montezaro Pula, mentor Valentina Anić Miletović

8. razred OŠ:
1. Vladimir Vujošević, OŠ Tone Peruška Pula, mentor Romana Paus
2. Fran Vozila, OŠ Veli Vrh Pula, mentor Igor Jovanović
2. Katia Radolović, OŠ Montezaro Pula, mentor Maja Rafolović Čalić
3. Dora Ramljak, OŠ Veli Vrh Pula, mentor Igor Jovanović

1. razred SŠ:
1. Mia Matea Velenik, SŠ Mate Balote Poreč, mentor Vladimir Torbica
2. Rafael Družetić, GSŠ Jurja Dobrile Pazin, mentor Mladen Majušević
3. Roman Kalčić, GSŠ Jurja Dobrile Pazin, mentor Barbara Širol
3. Daria Ivančić, SŠ Mate Blažine Labin, mentor Dijana Muškardin

2. razred SŠ:
1. Blaž Ritoša, Pazinski kolegij, mentor Sandra Sloković
2. Albert Androšić, GSŠ Jurja Dobrile Pazin, mentor Barbara Širol
3. Luka Švić, GSŠ Jurja Dobrile Pazin, mentor Barbara Širol

3. razred SŠ:
1. Tin Kovačević, Pazinski kolegij, mentor Sandra Sloković
2. Karlo Ivančić, SŠ Mate Balote Poreč, mentor Sanja Banko
3. Anna Beg, SŠ Mate Balote Poreč, mentor Sanja Banko

4. razred SŠ:
1. Dana Sebić, SŠ Mate Balote Poreč, mentor Vladimir Torbica
2. Arne Biogradlija, SŠ Mate Balote Poreč, mentor Ivan Žagar
3. Danko Bukovac, SŠ Mate Balote Poreč, mentor Vladimir Torbica

Samostalni istraživački radovi:
1. Tara Ister Šverko i Adi Tufek, SŠ Zvane Črnje Rovinj, mentor Mira Butigan-Tomić
2. Mattea Mačkić i Karla Zupičić, SŠ Mate Blažine Labin, mentor Sanja Gregorinić

Ostale novosti