U srijedu, 19. studenoga 2014., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će se javno predavanje Damira Tulića pod naslovom “Mramorni oltari i skulptura 18. stoljeća na području središnje Istre”. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

Doc. dr. sc. Damir Tulić (Dubrovnik, 1981.) diplomirao je 2005. povijest umjetnosti i povijest na Sveučilištu u Zadru. Doktorsku disertaciju obranio je 2012. na Sveučilištu u Zagrebu. Dobitnik je Rektorove nagrade 2004. za izvanredne rezultate postignute za vrijeme studija. Od 2006. znanstveni je novak/asistent pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a od 2013. docent je na istom fakultetu te mentor na Poslijediplomskom studiju humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru. Glavno područje njegova znanstvenog interesa je skulptura i slikarstvo te primijenjena umjetnost ranog novog vijeka (17. i 18. stoljeća) s posebnim naglaskom na Veneciju, Veneto, Furlaniju, Istru, Kvarner i Dalmaciju. Autor je dvije monografije, nekoliko poglavlja u knjigama te više znanstvenih radova objavljenih u domaćim i stranim publikacijama. Izlagao je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Pozivnica

Ostale novosti