U utorak, 11. studenoga 2014., s početkom u 11 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruško na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Matetića Ronjgova 1) obilježava se 20. godišnjica Odsjeka za povijest i predstavlja se prigodni broj Tabule, časopisa Odjela za humanističke znanosti.

Odsjek za povijest nastavlja tradiciju studija povijesti na Pedagoškoj akademiji osnovanoj u Puli 1961. godine. Poslije dvadesetak godina stanke na Pedagoškom fakultetu (potom Filozofski fakultet, 1998.-2006.) pokrenut je 1994. četverogodišnji dodiplomski studij povijesti, tada treći u zemlji uz zagrebački i zadarski.

Danas Odsjek za povijestčinipetnaest nastavnika,osam u znanstveno-nastavnim zvanjima isedam u suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta. Studenti dolaze iz svih dijelova Hrvatske, a posljednjih godina raste broj europskih studenata koji u Puludolazepreko programa Erasmus.

Pozivnica

Ostale novosti