Balbijev luk u Rovinju

U petak, 17. listopada 2014., s početkom u 9 sati održat će se međunarodni znanstveni skup “Nasljeđe Serenissime: umjetnost ranog novog vijeka” u dvorani 207 (II. kat) Filozofskog fakulteta u Rijeci (Sveučilišna avenija 4). Skup je dio znanstvenog projekta “Umjetnička baština kasnog srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri”, a organizator je Katedra za umjetnost ranog novog vijeka Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U istoj dvorani u 12:15 sati održat će se predstavljanje knjige Damira Tulića i Nine Kudiš “Opatska riznica, katedrala i crkve grada Korčule”. O knjizi će govoriti prof. dr. sc. Matej Klemenčič i doc. dr. sc. Damir Tulić.

Program

Ostale novosti