Gradska knjižnica u Piranu

U petak, 3. listopada 2014., s početkom u 18:30 sati u čitaonici Gradske knjižnice u Piranu (Župančičeva ulica 4) održat će se predavanje dr. sc. Nadje Terčon pod naslovom “Usidrali smo se na morje”. Predavačica će govoriti o nastanku i razvoju slovenskog pomorstva u razdoblju od 1945. do 1958. s posebnim osvrtom na pomorsku baštinu. Organizatori događanja su Gradska knjižnica u Piranu i Pomorski muzej “Sergej Mašera” u Piranu.

Pozivnica

Ostale novosti