U petak, 6. lipnja, će se s početkom u 18:00 sati u sjedištu Zajednice Talijana u Balama održati predstavljanje novog, 43. sveska časopisa “Atti” Centra za povijesna istraživanja – Rovinj.

Organizatori predstavljanja su Centar za povijesna istraživanja – Rovinj, Talijanska unija – Rijeka i Narodno sveučilište iz Trsta.

Pozivnica

Ostale novosti