U četvrtak, 29. svibnja u 18 sati u dvorani 18 (Sveučilište Jurja Dobrile, I. M. Ronjgova 1) održat će se gostujuće predavanje etnomuzikologinje, znanstvene suradnice u Centru za interdisciplinarna istraživanja SAZU u Ljubljani dr.sc. Ane Hofman pod nazivom “I Broz je živio u epohi Lepe Brene. Turbo folk kao jugoslavensko glazbeno nasljeđe?” Predavanje će tematizirati dominantne diskurse o novokomponiranoj glazbi, njezinoj recepciji i utjecaju u socijalističkoj Jugoslaviji, te se osvrnuti na kontinuirane ideološke “sporne točke” ovih žanrova – prije svega na paradigmu “tranzicijskih žanrova”, odnosno glazbene refleksije dramatičnih društvenih transformacija.

Organizator predavanja je Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma.

Pozivnica

Ostale novosti