Od 29. do 31. svibnja 2014. u Poreču će biti održan 21. međunarodni kolokvij Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek. Tema kolokvija je “Performing power through visual narrativity in Late Medieval Europe. An interdisciplinary approach”. Na skupu će izlagati brojni domaći i strani stručnjaci.

Organizator je Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu.

Program

Ostale novosti