jstorOd kraja travnja 2014. Sveučilište Jurja Dobrile omogućilo je korištenje JSTOR-a (Journal Storage) digitalne knjižnice s više od 2.000 znanstvenih časopisa, gotovo 20.000 knjiga te dva milijuna primarnih izvora.

Pretraživati se mogu časopisi u zbirkama koje pokrivaju znanstvena područja matematike, fizike, arhitekture, ekonomije, prava, politologije, sociologije, psihologije, pedagogije, demografije, filozofije, teologije, filologije, povijesti, arheologije, antropologije, umjetnička područja, te brojna interdisciplinarna područja.

Bazama JSTOR može se pristupiti s računala na Sveučilištu i u Sveučilišnoj knjižnici. Pristup se ostvaruje putem poveznice www.jstor.org, dok je pristup izvan ustanova omogućen studentima i zaposlenicima Sveučilišta putem korištenja jedinstvenog elektroničkog identiteta iz imeničkog sustava AAI@EduHr.

Fokus je na starijim godištima časopisa, koji su često dostupni od samog početka njihovog objavljivanja, među kojima je i cijeli arhiv drugog najstarijeg znanstvenog časopisa Philosophical Transactions of the Royal Society (izdaje se od 1665. godine).

Ostale novosti