Na izbornoj skupštini održanoj 13. veljače 2014. u Puli izabrano je novo vodstvo Istarskog povijesnog društva – Societa’ Storica Istriana u sljedećem sastavu: Upravni odbor čine Maurizio Levak (predsjednik Društva), Gracijano Kešac (dopredsjednik), Danijela Doblanović (tajnica), Mihovil Dabo (blagajnik), Darko Komšo, Raul Marsetič, Elvis Orbanić, Stipan Trogrlić i Ivan Žagar.

Nadzorni odbor čine Ivan Jurković (predsjednik), Rino Cigui i Igor Duda, a Sud časti Gordana Milaković (predsjednica), Željko Cetina i Robert Kurelić.

Ostale novosti