13. veljače 2014. pokrenuta je mrežna stranica “Histrije”, godišnjaka Istarskog povijesnog društva, na adresi www.histria.com.hr. Sadržaj je mrežne stranice osim na hrvatskom dostupan i na talijanskom i engleskom jeziku, a u pripremi je i prijevod na slovenski jezik, što će zasigurno olakšati korištenje publikacije širem čitateljstvu, ali i potaknuti suradnju s novim autorima. Ideja za pokretanje zasebne mrežne stranice nastala je nastojanjem Uredništva na čelu s Mauriziom Levakom da se časopis uvrsti u hrvatske i međunarodne baze podataka, čime bi postao prepoznatljiviji u domaćim i stranim okvirima, ali i znanstveno bolje prihvaćen i valoriziran. Sadržaj prvog i drugog sveska moguće je koristiti u cijelosti, dok se treći, objavljen u prosincu 2013. godine, priprema za digitalnu objavu. Na nove stranice moći će se izravno ulaziti i preko postojeće, službene mrežne stranice Društva www.ipd-ssi.hr. Urednik stranice je Milan Radošević, dok je za izradu stranice, idejno grafičko oblikovanje, postavljanje materijala i tehničku podršku zaslužan Aldo Šuran.

Ostale novosti