Četvrta godišnja skupština Istarskog povijesnog društva održana u četvrtak na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, pored osvrta na aktivnosti tijekom protekle godine, obilovala je prisjećanjima na djelatnost udruge od njezina osnutka 2010., što je razumljivo ima li se u vidu kako je nakon četiri godine istekao mandat dosadašnjem čelništvu. Iako izbor novog vodstva nije donio veće promjene, jer će Društvo i u idućem razdoblju predvoditi ponešto osvježeni tim koji je i dosad koordinirao rad, dosadašnji predsjednik Maurizio Levak i tajnik Milan Radošević u više su navrata podsjećali okupljeno članstvo na konkretne rezultate ostvarene u proteklom razdoblju, zadržavajući se ipak ponajviše na realizaciji projekata između prethodne i ove skupštine.

Kao što je uobičajeno, osvrt na proteklu godinu započet je najvažnijim projektom Društva – godišnjakom Histria čiji je treći svezak objavljen pred kraj prošle godine. Namjera uredništva da u nadolazećem razdoblju ojača prepoznatljivost časopisa ponajviše se ogleda u netom pokrenutim zasebnim mrežnim stranicama (www.histria.com.hr) koje će, pored slobodno dostupnog sadržaja dosad objavljenih svezaka, zainteresirane posjetitelje informirati o godišnjaku na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku. Uz izdavačku je djelatnost vezana i najava objavljivanja zbornika radova sa međunarodnog znanstvenog skupa o Zemaljskom saboru Markgrofovije Istre, održanog pred kraj 2011. godine. Mrežne stranice Društva (www.ipd-ssi.hr) koje bilježe konstantno dobru posjećenost pravo su pak mjesto za uvid u preostale projekte kojima se bavi članstvo udruge, ali i u brojne izvore i literaturu o istarskoj povijesti koje je moguće u cijelosti konzultirati na internetu.. Vrijedi spomenuti “Fotohist(o)riju”, odnosno digitalizaciju fotografskog gradiva iz privatnih albuma, ali i arhiva pojedinih institucija, jer je tijekom proteklih godina, marom Alda Šurana i M. Radoševića, prikupljeno po prilici 3000 fotografija, dostupnih uz dva-tri klika mišem. O zanimljivostima iz moderne i suvremene istarske povijesti posjetitelje mrežne stranice upoznaje “Istarski vremeplov”, voditelja Luke Tidića. Tu su i “Istarske sudbine”, višegodišnji projekt Igora Jovanovića i Igora Šaponje, usmjeren k prikupljanju svjedočanstava živućih stanovnika Istre koji su iskusili strahote sabirnih i zarobljeničkih logora tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, čiju su vrijednost prepoznali Grad Pula i Istarska županija, ali i brojne institucije koje pozivaju spomenuti dvojac na održavanje javnih izlaganja.

Uz spomenute aktivnosti uključili su se i u međunarodni projekt Iron Curtain Stories (Priče Željezne zavjese) u sklopu organizacije Memory of Nation (Sjećanje naroda) čiji je cilj metodom usmene povijesti prikupiti svjedočanstva ljudi koji su bježali preko Željezne zavjese te istražiti razloge, motive i načine te mjesta prelaska/bijega preko granice. Nakon što je nedavno dovršena digitalizacija Vjesnika istarskog arhiva, Ivan Žagar kao voditelj projekta najavio je nastavak ove djelatnosti, a upravo je u tijeku digitalizacija Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu čime će mnogi danas teže dostupni znanstveni radovi i objavljeno arhivsko gradivo zasigurno naći put do novih generacija povjesničara. Žagar koji je zadužen i za program predstavljanja knjiga s povijesnom tematikom najavio je kako će tijekom nadolazećih mjeseci pulska publika biti upoznata s više novih naslova. U 2014., dakle, članstvo Istarskog povijesnog društva, ali i svi oni koji prate rad udruge mogu očekivati nastavak razgranate djelatnosti i nove prinose boljem poznavanju istarske prošlosti.

(Mihovil Dabo)

Ostale novosti