U srijedu, 5. veljače 2014., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu dr.sc. Ivan Milotić održat će predavanje “Vrsarska grofovija – tisućljetna povijest jedne države u Istri s arhivskog, pravnog i povijesnog gledišta”.

Dr. sc. Ivan Milotić docent je na katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je dvadesetak radova iz područja rimskog, građanskog i kanonskog prava te više knjiga i radova koji obrađuju rimske ceste, antičku i pravnu povijest Istre, povijest Crkve u Istri te istarsku diplomatičku i epigrafsku baštinu.

Pozivnica na predavanje Vrsarska grofovija

Ostale novosti