Od 20. do 23. studenoga 2013., u Puli i Zadru će se održati «XIX. Međunarodno arheološko savjetovanje» s temom “Život sa staklom od prapovijesti do srednjeg vijeka”. Prva dva dana skupa bit će održana u Puli u Dvorani hotela Histria, a posljednja dva dana u Zadru u Muzeju antičkog stakla.

U sklopu skupa u četvrtak, 21. studenoga 2013., u Dvorani hotela «Histrija» u Puli održat će se i predstavljanje 22. sveska časopisa «Histria antiqua» posvećenom privatnim i javnim igrama od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka. O časopisu će govoriti prof. dr. sc. Guido Rosada, mr. sc. Kristina Džin te prof. dr. sc. Robert Matijašić.

Organizatori skupa su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Centar za arheološka istraživanja – Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni Medulin.

MIC za arheologiju Brijuni – Medulin utemeljen je 1994. kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu na inicijativu Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Centar sustavno unaprjeđuje znanstveno – istraživačku djelatnost na području arheologije i zaštite spomeničke baštine, organizira arheološka iskapanja, konzervaciju i predstavljanje starina u Istri. Od 1995. izdaje međunarodni arheološki časopis Histria Antiqua.

Program XIX. Međunarodnog arheološkog savjetovanja

Knjiga sažetaka

Ostale novosti