Prva u nizu knjiga odnosi se na djelo tršćanskog pisca, trgovca i državnog službenika Giuseppea de Brodmanna, objavljeno u Veneciji 1821. pod naslovom “Memorie politico-economiche della citta’ e territorio di Trieste, della penisola d’Istria, della Dalmazia fu Veneta, di Ragusi e dell’Albania ora congiunti all’Austriaco Impero“, u kojem autor na 336 stranica opisuje geografske, ekonomske, i druge značajke Trsta, Istre, bivšeg teritorija mletačke Dalmacije, potom Dubrovnika i Boke kotorske.

Druga knjiga odnosi se na djelo čuvenog koparskog liječnika Santoria Santoria (Kopar 1561 – Venecija 1636) pod naslovom “De statica medicina“, u kojoj postavlja prvu sistematsku studiju o bazalnom metabolizmu (naziv za količinu energije koja je potrebna za održavanje osnovnih životnih funkcija organizma). Na talijanski jezik s latinskog je djelo preveo i u Veneciji 1743. objavio Domenico Occhi pod naslovom “La medicina statica di Santorio de’Santori

Barbanski kanonik Petar Stanković (Pietro Stancovich, Barban 1771 – Barban 1852), svećenik i pisac, polemičar, posjednik golemog zemljišnog i novčanog imutka, istraživač, izumitelj ratarskih strojeva, veliki bibliofil i sakupljač istarskih i drugih starina, član raznih, pretežito georgičkih europskih akademija, autor je djela “Uomini distinti dell’Istria”. U njemu se kroz tri opsežna sveska mogu naći biografije i drugi podaci o osobama i zbivanjima istarske povijesti (prvi, drugi i treći svezak).

Stankovićev suvremenik, tršćanski povjesničar i arheolog Pietro Kandler (Trst 1804 – Trst 1872), sačuvao je i objavio važnu povijesnu i drugu građu o Trstu i Istri. U djelu “Fasti sacri e profani di Trieste e dell’Istria“, objavljenom 1849. u Trstu, daje kronološki pregled najvažnijih crkvenih i političkih promjena na istarskom i tršćanskom području od 1. st. po. Kr. do njegovih dana.

Ostale novosti