U petak, 12. srpnja 2013., s početkom u 9:30 u dvorani 11 (Čitaonica) Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (I. M. Ronjgova 1) održat će se jednodnevni seminar za studente pod naslovom “Šest desetljeća Pule i filmskog festivala”. Sa svojim će izlaganjima nastupiti sedam sudionika, a uvodno će predavanje održati dr. sc. Nikica Gilić, izvanredni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Organizator je Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma.

Program i sažeci

Ostale novosti