1896. – Općina obavještava da je nakon zadnjih kiša voda iz izvora Karolina zagađena, posebno u ulicama San Martino i Arena, zbog loše održavanih i prepunih septičkih jama. Nalaže se građanima tih ulica da jame iznova cementiraju i saniraju. (MARCELO BOGNERI)

1909. – Osnovana je udruga “Societa Ginnastica” s namjerom educiranja o sportu te osnivanja limene glazbe, mačevanja, rvanja, streličarstva, plivanja i veslanja. Zastava društva je bijela sa grbom Pule u žutom i zelenom, pričvršćena je na tamnoplavo koplje sa koga vise dvije trake: na jednoj piše naziv udruge, a na drugoj: “Snaga i vrijednost”. (MARCELO BOGNERI)

1909. – Kao što smo već javili, gosp. Paul Kupelwieser, vlasnik otočja Brijuni, doživio je prometnu automobilsku nezgodu u kojoj je ozlijeđen, ali je već otpušten iz bolnice i sad se nalazi u svojoj vili na Velom Brijunu. (POLAER TAGBLATT)

1916. – Oglas natječaja. Kod c. i kr. kotarskog suda u Puli otvorena su dva mjesta pomoćnika pisarne sa dnevnicom od K 3. Natjecatelji moraju dokazati podpuno poznavanje zemaljskih jezika te daktilografiju. (HRVATSKI LIST)

1916. – Objava. Uslijed namjesništvene naredbe može se dozvoliti ustup u zemaljsku bolnicu u Puli onim osobama, koje hoće da posjete bolesnike tek onda, ako mogu liječničkom potvrdom dokazati da su iza početka rata bile uspješno ili ponovno cijepljene protiv kozica. (HRVATSKI LIST)

1927. – Iz uredništva. Naši dopisnici iz Draguća i Grimalde i nekoji naši pretplatnici nam javljaju da njima je zabranjeno primati Istarsku Riječ. Ovime im javljamo da ne čine nikakav prekršaj ako primaju našu novinu. Nezakonito postupa onaj koji zabranjuje da se novina prima. Pretplaćena novina je vlasništvo pojedinca. O razašiljanju naše novine po Istri ne odlučuje ni mjesni poštar ni kraljevski karabinjeri vašeg sela već više nadležne vlasti. Istarska riječ je dozvoljena, a i vi imate pravo da se na nju pretplatite i da je čitate jer čitajući Istarsku Riječ ne postajete opasnim propagandistima već razboritim građaninom koji je upućen u sadašnji opći položaj i u svoje dužnosti i prava. (ISTARSKA RIJEČ)

1929. – Nevrijeme i grad. Strašan vihor oborio se je u četvrtak nad Umag i okolicu. Vihor je gulio stabla, odnašao krovove s kuća i teško oštetio kuće i polja. Južno od Umaga pa sve do Lovrečice padao je grad koji je nanesao ogromnu štetu po vinogradima i usjevima. (ISTARSKI LIST)

1929. – Krađa u Marčani. Pulski «Corriere Istriano» od nedjelje javlja da su ovih dana tatovi jednom seljaku iz Marčane odagnali svu marvu iz staje. (ISTARSKI LIST)

1929. – Dobrani kod Barbana. Mramor. Za naše se seoce malo ili ništa ne znade po svijetu. Možda niste ni Vi gospodine uredniče ništa još čuli o njemu. E, pa evo nas, da Vam se za prvi put javimo. Ljetina ne kaže baš najbolje. Ne bude li suše bit će nešto kukuruza i krumpira. Sijena je pak malo. Pokraj našeg sela počeli su kopati mramor. (ISTARSKI LIST)

Arhiva

Ostale novosti