1887. – Firma Liani e Martina danas je otvorila svoj parni mlin u Šijani. (MARCELO BOGNERI)

1902. – U Gradskoj bolnici u Puli postala je obaveza za sve bolesnike koje bolest ne veže za krevet da imaju na sebi kućne haljine koje se mogu nabaviti u administraciji Bolnice. (MARCELO BOGNERI)

1904. – Od prije 3 dana aktivirana su tri nova kamiona za pranje ulica. Samo jedan može obilno zaliti rivu cijelom dužinom od Casion di Marina do Sanita’ sa samo dva polijevanja. Tri kamiona sa drugom aparaturom su stavljeni u komandu vatrogasaca. Kamioni polijevaju samo dio ulice tako da voda ne ošteti izloge. (MARCELO BOGNERI)

1916. – Na znanje. Obzirom na dnevno rastuće cijene svinja te poteškoće nabavljanja istih namjerava istarsko pokrajinsko kulturno vijeće, u svrhu podignuća gojenja i osjeguranja krmadi u Pokrajini, razdijeliti besplatno medju gojitelje neki broj svinja i prasaca za razplod. Prijave prima do 22. o. mj. gosp. Giacich u javnoj tržnici. (HRVATSKI LIST)

1918. – Jednakopravnost Jučer je u Zagreb stiglo iz Opatije i Lovrana 50 istarske djece koja će biti smještena u Vojnom križu. Kako doznajemo stiglo je u Volosko i Opatiju 8000 madžarske i njemačke djece. Naša djeca moraju da bježe iz Opatije da nadju koricu kruha u braće u Hrvatskoj, a na njihovo mjesto dolaze njemačka i madžarska djeca da zauzmu u domaji njihovo mjesto. I za tu tudju djecu dolazit će dovoljno hrane dok za njih uboge nije moglo doći hrane. Tako se postupa s nama i postupat će se sve dok bude tudjin u našoj kući gospodar. (HRVATSKI LIST)

1918. – Općinski ured za posredovanje radnje u Puli javlja: Djelomičnim povratkom bjegunaca u kotar tvrdjave grada Pule ponarasao je znatno zahtjev traženja radnih sila uopće, muškaraca i žena, kaošto i broj traženja službe. Da se uzmogne udovoljiti ovim molbama u najkraće vrijeme potpisani ured toplo preporuča, bilo nezaposlenim muškarcima i ženama, pripadali oni kojoj mu drago vrsti zanatlija, bilo svim poslodavcima, da se obrate isključivo ovom uredu kod traženja službe, dotično radnih sila. Za upute i prijave obratit će se stranka ovom uredu, Municipij, II kat. (HRVATSKI LIST)

1928. – Za mnogobrojne obitelji. Na prijedlog istarskog prefekta Predsjednik vlade je odredio neka se doznači novčani dar od 400 lira slijedećim obiteljima sa mnogo djece: Mariji Antoniji Venier Žiković iz Vrsara, Anđelu Kureliću iz Boljuna i Antunu Kuraliću iz Boljuna. (ISTARSKA RIJEČ)

1928. – Teretni automobil pregazio jednu kravu. Teretni kamion, krcat boksitom, na cesti između stanice sv. Petra u Šumi i sela Viceli pregazio je jednu kravu. Krava je ostala na mjestu mrtva. Jednu drugu kravu kamion je teško ranio. Krave su bile vlasništvo Marka Kopitara. (ISTARSKA RIJEČ)

1937. – Dr. Mijo Mirković sveučilišni profesor u Subotici izabran je na posljednjoj glavnoj skupštini Slavenskog instituta u Pragu 3. o. mj. izvanrednim članom. Zagrebački Obzor registrirajući tu vijest prema Prager Press piše i ovo: Dr. Mijo Mirković poznat je hrvatskoj kulturnoj javnosti i po svojim izvrsnim čakavskim pjesmama pod pseudonimom Mate Balota. (ISTRA)

1948. – U našoj Republici održava se Dječji tjedan od 20. do 27. 6. Dječji tjedan se organizira u cilju što boljeg organiziranja socijalno-zdravstvene zaštite majke i djeteta. Dječji tjedan bit će velika manifestacija brige naše narodne vlasti i masovnih organizacija za djecu. Putem predavanja bit će prikazani postignuti rezultati od oslobođenja do danas na zaštiti djece. Proslava Dječjeg tjedna održat će se u svim školama kao i u svim dječjim socijalnim, zdravstvenim i prosvjetnim ustanovama. Potrebno je da se kroz Tjedan populariziraju savjetovališta majke i djece. Naročito treba da se u predavanjima i na sastancima ističe potreba jače pomoći majkama-radnicama u zbrinjavanju njihove djece. Zato će naše žene u toku Tjedna pojačati pomoć i brigu koju do sad poklanjale dječjim domovima. Posjećivanjem i darovima kao i stalnom brigom za djecu proslavit će naše žene najbolje Dječji tjedan. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti