1913. – Konvikt se počeo graditi. Pošto se je s gradnjom konvikta u Pazinu već započelo, upozoravamo naše radnike koji su vrjedniji s radom u kamenu, kao zidari, kamenolomci, težaci, da se prijave kod poduzetnika na samom gradilištu ili u Narodnom Domu. (PUČKI PRIJATELJ)

1913. – Beram. Ovdašnje omladinsko društvo priredilo je u nedjelju 1. t. mj., u poučne svrhe, izlet na uzor-gospodarstvo u Pazinu. Držim se dužnim zahvaliti ovime g. upravitelju F. Trampužu za korisno upravljanje o vrtlarstvu i ostalim gospodarskim granama. (PUČKI PRIJATELJ)

1916. – Poštanski promet sa Turskom. Počam od 1. lipnja 1916. poštanske naputnice za Tursku nemaju više glasiti u frankama i centimima već u pijastrama i parama. Najveći je iznos za sada ograničen na 2000 piastra. U odredbama za promet pošt. naputnicam iz Turske nema nikakve promjene. (HRVATSKI LIST)

1916. – Poštanski promet sa Srbijom. U predjelima Srbije zaposjednutim od austro-ugarskih četa bili su otvoreni privatnom poštanskom prometu c. kr. etapni pošt. i brzojavni uredi Lajkovac, Mitrovica, Novi pazar i Prijepolje. Opaža se da u privatnom prometu sa zaposjednutim dijelom Srbije nije dopušteno šiljati preporučene pošiljke. (HRVATSKI LIST)

1916. – Oglas. Osobe koje iz bilo kojeg uzroka nijesu mogle doći u odredjeni dan po nove legitimacije moći će iste dobiti od zapovjedništva c. kr. stražarske redarstvene satnije (ul. Fausta 3) samo dne 6. lipnja 1916. od 7-11 sati prije podne i od 5 sati poslije podne. (HRVATSKI LIST)

1917. – Redarstveni odio c. kr. tvrdjavnog povjerenstva oglasuje: Kako se je jur u Njemačkoj, tako se je i u monarkiji otkrilo da bivaju ratni zarobljenici od neprijateljskih država kojim pripadaju, podjarivani da počine djela sabotaže na štetu ratne sile i gospodarstvenog života središnjih vlasti. Poticanje se zbiva po naročitom ključu na strojem pisanim ceduljama koje se sakrivene u živežu, šilju ratnim zarobljenicima u poštanskim omotima. Upute nose obilježje vojničke zapovijedi. Upute su jur odgonetne; iste upućuju ratne zarobljenike kako imadu oštetiti strojeve, usjev, svake vrsti nasade, marvu, zgrade i željeznice. (HRVATSKI LIST)

1917. – Punge (kornjače) iz Crne Gore. C. kr. namjesništvo namjerava razdijeliti medju vrtljare punge iz Crne Gore koje su korisne radi uništavanja kukaca. Prijave do tri dana kod opć. ureda u Puli. (HRVATSKI LIST)

1917. – Opskrba vodom polja i vrtova. C. k. tvrdjavni komesar namjerava, u svrhu da podupre koliko je više moguće ishod obradjenog polja da olakša opskrbu vode onim poljodjelcima i vrtljarima čiji vrtovi nijesu providjeni vodom ili zdencem. Prijaviti se kod ravnateljstva općinskih ureda u ulici Muzio br. 1. (HRVATSKI LIST)

Arhiva

Ostale novosti