1905. – Javna vježba Sokola. Da ne bude pomutnje ili uvrede javljamo ovime da se pozivi za ovu vježbu neće slati nikome, niti članovima niti ne-članovima. Putem javnih plakata koji će bit ovu nedjelju izvješeni biti će pozvan svatko koji se za to zanima. Dakako da stoji do našeg naroda da mnogobrojno i u najvećem broju pohrli u kazalište pa da vidi što bratska sloga i disciplina učiniti može. Mi smo uvjereni da će se svi naužiti krasnog i ugodnog večera koji će mnogima ostati u trajnoj uspomeni. (OMNIBUS)

1917. – Hrvatska škola u Puli. Danas nema toliko djece u Puli da bi se moglo praktički riješiti naše školsko pitanje. Ali imademo ipak dosta takve djece u Puli koja bi morala polaziti školu i koja, jer nema takove škole, uzima privatne satove kod naših časnih sestara u Šišanjskoj ulici (prijašnja Vila Stipek). Sve i ako su naše časne sestre ispitane učiteljice, nije se do sada moglo postići za onu školu pravo javnosti. Njihove učiteljske sile jamče nam da bi djeca dobila u onoj školi možda i više negoli samo pučkoškolsku izobrazbu. U privatnim se satovima podučava hrvatski i njemački jezik, a imade i mogućnosti za glazbenu izobrazbu. Neka se dakle ovoj privatnoj školi dade pravo javnosti kad to nije niti tako nepojmiv zahtijev! (HRVATSKI LIST)

1928. – Pošumljavanje Istre. Nedavno je nastavljeno pošumljivanje u krajevima oko Pirana, Buzeta, Pazina, Poreča i Umaga. U ovoj proljetnoj sezoni utrošiti će se u to pošumljivanje oko 800 tisuća lira. Zasađeno će biti u sve oko 4 i pol milijuna stabalaca iz raznih istarskih, tršćanskih i goričkih rasadnika. Popravit će se štete koje je istarsko šumarstvo lanjske godine pretrpjelo od suše i požara. U budućoj sezoni 1928.-29. zasaditi će se oko 5 milijuna stabalaca. (ISTARSKA RIJEČ)

1965. – Popularni uzgajivač ptica pjevica Kazimir de Domizio opet dobio prvu nagradu za svoj dugogodišnji rad. Vrlo popularni uzgajivač ptica pjevica Kazimir de Domizio primio je ovih dana od Zagrebačkog društva uzgajivača kanarinaca i ptica pjevica dvije diplome i srebrnu plaketu za svoj uspješan rad. Prva mu je diploma dodijeljena za uzgoj kanarinaca rolera, a druga za uzgoj kanarinaca u boji. Srebrna plaketa mu je dodijeljena za opći uspjeh u svom dugogodišnjem radu na uzgoju ptica pjevica, a nedavno je i RTV iz Ljubljane snimila film o životu i radu ovog ljubitelja ptica koji ćemo uskoro moći vidjeti na televiziji. (GLAS ISTRE)

1971. – “Trinaestorica za stolom”. Talijanska drama Riječkog kazališta “Ivan Zajc” gostuje sutra u Poreču s dramom Marka Žilberta Savojana “Trinaestorica za stolom” Predstava će se održati u kino dvorani. (GLAS ISTRE)

1971. – Poreč. Izašao “Zbornik Poreštine”. Iz tiska je izašao prvi broj “Zbornika Poreštine” posvećen 30-obljetnici ustanka naroda Jugoslavije. Zbornik je štampan u 2.000 primjeraka, a izdao ga je ogranak Matice hrvatske uz financijsku pomoć Fonda za unapređenja kulture općine Poreč. Ovakav zbornik izlaziti će svake druge godine. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti