1907. – Gospodarske vijesti. O maslinogojstvu u Dalmaciji i Istri. Pošto maslinogojstvo u Francuskoj strašno nazaduje to bi se naše ulje moglo uspješnije takmiti s talijanskim i španjolskim kad bi se dalmatinskom i istarskom ulju dao jedan jedinstveni tip. Kod nas bi se maslinogojstvo trostruko rentiralo te bi bilo unosno skoro kao i vinogradarstvo. Da se sve to postigne preporuča se da se svuda gdje se goje masline ustanove uljarske zadruge. (PUČKI PRIJATELJ)

1915. – Ministarstvo narodne obrane je naredilo da svi koji su prilikom zadnje vojne evidencije bili određeni za oružanu službu u Domobranstvu stupe na dužnost 20. svibnja te da sa sobom ponesu sve odgovarajuće potvrde radi eventualne odgode iz privrednih razloga. (POLAER TAGBLATT)

1915. – Remećenje noćnog mira. Nekolicina mladića bili su uhićeni jučer noću u Via Kandler jer su u dobrom raspoloženju glasno pjevali. Nakon što su vlastima dali svoje podatke pušteni su na slobodu. (POLAER TAGBLATT)

1915. – Oglas. Koturaljkaški poligon “Excelsior”. Danas od 4.30 do 7.30 poslije podne u slučaju lijepog vremena održat će se koncert Carske i kraljevske mornaričke glazbe. Za vrijeme trajanja rata 10 % dobiti od koncerata ide u korist Crvenog Križa. (POLAER TAGBLATT)

1915. – Nestanak dječaka. Gospođa Marija C. prijavila je nestanak dječaka Vergila G. koji je kod nje bio na stanu. (POLAER TAGBLATT)

1915. – Prema odredbi Okružnih vlasti, stočni sajam u Vodnjanu će se ubuduće, umjesto svakog ponedjeljka u mjesecu, održavati svaki drugi utorak. (POLAER TAGBLATT)

1915. – Kretanje zaraznih bolesti u Puli. Do 15 svibnja na području Pule zabilježen je 1 slučaj šarlaha, 2 slučaja difterije i 2 slučaja trbušnog tifusa. (POLAER TAGBLATT)

1917. – Preprodavačima novina na znanje. Upozorujemo preprodavače novina da ćemo počamši od 1. lipnja dalje davati i prodaju samo toliki broj istih, koliko ih može pojedini prodati te da ne ćemo više primati natrag niti jednoga komada u koliko nebi isti bio slabo tiskan. Koliko komada tko primi, toliko ih imade i platiti. (HRVATSKI LIST)

1917. – Oglas. Svaka kruna jača nadu da ćemo neprijatelja poraziti! Svaka kruna gradjevni je kamen za mir! Svaka kruna pozivlje naše junake da se prije povrate s bojišta. Stoga neka svak vrši svoju dužnost i podpiše ratni zajam. (HRVATSKI LIST)

1917. – Nove kolajne za vojne zasluge. Njegovo je Veličanstvo svojim previšnjim riješenjem odredilo da se od sada kolajne za vojne zasluge kuju s previšnjim likom Njegovog Veličanstva. Na licu je kolajne lik cara i kralja Karla, a na naličju natpis “Signum laudis” okružen lovorovim vijencom. Vlasnici prije podijeljenih kolajna s likom blagopokojnog cara i kralja Franje Josipa I imadu te kolajne i dalje nositi te i u onom slučaju bude li im to odlikovanje po drugi i treći put podijeljeno. Ujedno je Njegovo Veličanstvo podijelilo mačeve s odlikovanjima onim koji su u prijašnjim ratovima stekli bilo kakva odlikovanja. (HRVATSKI LIST)

1928. – Pred nekoliko dana ostavio je Barban dosadašnji tamošnji kanonik Don Jakov Cecinović. On je tamo službovao 11 godina. Iz Barbana je premješten u Medulin. Na odlasku iz Barbana pozdravio je Don Cecinovića jednim oproštajnim govorom barbanski podeštat g. Mario Resen. Puljska “L’Azione” piše da je iz Barbana otišao Don Cecino. (ISTARSKA RIJEČ)

1929. – Podministar Grandi. U ponedjeljak dne 6. ov. mj. prispio je iz Rijeke u Pulu državni podtajnik ministarstva vanjskih posala Grandi. Poslije podne posjetio je Brione gdje je ostao do drugog dana. U utorak se je oprostio od predstavnika svih puljskih oblasti i u automobilu otputovao prema Trstu. (ISTARSKI LIST)

1930. – Krađa ovaca u Galižani. Ive Tesar iz sela Kanala kraj Galižane imao je u toru četrdeset i jednu ovcu. Na Stipanje su ga posjetili tatovi i odveli mu sve ovce. Na svu su sreću pastiri dosta rano opazili nestanak ovaca i dali se u potragu. U jednoj su šumi u blizini sela Karpi primijetili trojicu nepoznatih kako tjeraju ovce. Jedan od pastira pohitao je po karabiniere u Galežanu, a drugi je izdaleka neopazice slijedio lopove. Kad su došli karabinieri, uspjelo im je spasiti stado, ali su im lopovi izmakli. (ISTRA)

1971. – Pripreme u Rovinju za simpozij o biologiji mora. U Rovinju se vrše intenzivne pripreme za VI. europski simpozij o biologiji mora. Ovaj značajan skup znanstvenika iz čitavog svijeta održati će se koncem rujna. Na simpoziju će znanstvenici iz skoro 30 zemalja podnijeti preko 60 naučnih saopćenja. Ovim simpozijem Rovinj se uvrštava u program istaknutih gradova koje znanstvenici izabiru da razmijene svoja dostignuća na znanstvenom polju istraživanja morske flore i faune. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti