1906. – Svečano otvorenje Hrvatske čitaonice u Žminju. Dana 24. o. mj. na blagdan uzašašća Gospodinova bit će u Žminju svečano otvorenje novoustrojene Hrvatske čitaonice. Posebni raspored svečanosti objavit će se posebnim pozivima i u novinama u pravo vrijeme. Tamošnji rodoljubi se već sada živo pripravljaju za tu svečanost za koju žele da to bude opće narodna slava te pozivlju naše prvake i sve rodoljube širom cijele Istre da dođu na ovu slavu da time odobre i potaknu naš puk na ustrajnost u borbi za naša sveta narodna prava. Bratska riječ i pomoć bit će velika utjeha srcima našim, a na osvješćenje zavedenih i slijepih. (OMNIBUS)

1910. – U rubrici Priposlano: Pred par mjeseci pomanjkala mi je jedna bedevija (kobila), stara 6 godina, obećajem L. 500 nagrade onome koji mi javi, makar pismeno, gdje se nalazi i točan naslov sadašnjeg vlasnika. Sumnja se da je prodana u Istri ili na otoku Krku. Ako koji o njoj štogod znade molim da mi piše na slijedeći naslov: Hrončić Aleksandar-Macelaić, Chiunschi p. Lussinpiccolo, Istra. (HRVATSKI LIST)

1910. – Slovensko kazalište u Puli. Imali smo prigode da se naužijemo liepog predstavljanja naše braće sa slovenskog kazališta u Ljubljani. Užitak obih večeri imademo zahvaliti dramatskom odsjeku Sokola koje je pozvalo odlične predstavnike ljubljanskog kazališta na gostovanje. Preporučujemo pak dramatskom odsjeku da bi nam dozvalo amo takodjer osječko kazalište, koje gostuje sada na Sušaku, da nam dade par operetnih predstava na čemu bi naše obćinstvo bilo vrlo zahvalno. (HRVATSKI LIST)

1912. – Najava: “Društvo njemačkih prijatelja Balkana”, nedavno osnovano u Berlinu, organizira sredinom svibnja turističko putovanje na relaciji: Berlin, Passau, Postojinska jama, Trst, Pula, Venecija, Rijeka Opatija, Mali Lošinj, Senj, Zadar, Tivat, Cetinje, Kotor, Dubrovnik, Trebinje, Mostar, Sarajevo, Plitvička jezera, Zagreb, Budimpešta. Putovanje je veoma jeftino. (POLAER TAGBLATT)

1916. – Dražbena dvorana, ulica Arena br. 2. Sutra dne 10. svibnja, u 3 sata pop. obdržavati će se dražba više kutijica za slatkiše, više vrsti likera u staklenicama, staklenih posuda, više kutija, papirnatih tanjurića te više vrsti predmeta za slastičarne. (HRVATSKI LIST)

1916. – Primanje aspiranata u c. i kr. ratnu mornaricu. Ove će godine biti primljeno u c. i kr. ratnu mornaricu neko 70 pomorskih aspiranata koji mogu nakon položenih ispita postati pomorski kadeti i časnici. Vlastitom rukom pisane i biljegom od 1 K providjene molbenice imadu se najkasnije do 1. kolovoza predati ratnom ministarstvu, sekciji ratne mornarice, dok pitomci vojnih škola imadu molbe predati službenim putem. (HRVATSKI LIST)
1917. – Preporučujemo svim posjetiocima i ljubiteljima kinematografa “Ideal kino”. Istog je preuzeo naš brat Slovenac te se je pobrinuo za izvrsne i vrijedne predstave koje će slijediti na opće zadovoljstvo općinstva. (HRVATSKI LIST)

1917. – Dobava vina za vojsku. C. i kr. ministarstvo rata u Beču odredilo je obzirom na nestašicu malih bačvica za otpremu vina slijedeće: Za otpremu vina dozvoljavaju se izim dosada upotrebljenih bačvica u veličini do 320 litara i veće bačve sa sadržajem od najviše 700 litara. Broj dozvoljenih većih bačava javit će se odnosnim vojno-opskrbnim skladištima kojima je otprema vina povjerena. (HRVATSKI LIST)

1918. – U rubrici Domaće vijesti: Gg. Pretplatnicima. Javili smo otrag par dana da uslijed velikog poskupljenja papira, kojeg smo teškom mukom dobili, primorani smo i ako proti našoj volji povisiti u maloprodaji cijenu listu od 12 na 16 para, da time osiguramo opstanak lista. (HRVATSKI LIST)

1918. – Gg. Pretplatnicima. Javili smo otrag par dana da uslijed velikog poskupljenja papira, kojeg smo teškom mukom dobili, primorani smo i ako proti našoj volji povisiti u maloprodaji cijenu listu od 12 na 16 para, da time osiguramo opstanak lista. (HRVATSKI LIST)

1948. – Iseljenici iz Argentine za dječji dom u Lovranu. Povratkom naših iseljenika iz Argentine vratio se i Radovan Cinko iz Voloskog preko kojeg su iseljenici u Argentini poslali darove za Dječji dom u Lovranu. Drugovi koji su priložili svoje darove u novcu sakupili su 745 pesosa ili 164 dolara. Osim novčanog dara Radovan Cinko donio je za dječji Dom i 6 komada ambulantskog pribora kojeg je izradio i poklonio Jušić Kuzma iz Jušići. Uprava Doma sa zahvalnošću i priznanjem primila je ove darove koji dokazuju brigu i ljubav naših iseljenika za najmlađe u svojoj domovini. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti