1908. – Primorsko tiskarsko družtvo. U nedelju dne 29. pr. mj., ustrojila se u Puli podružnica toga družtva. U upravni odbor izabrani su: predsjednikom Marko Pernar, tajnikom Petar Koch, blagajnikom Aleksandar Menin i nadzornikom Henrik Celentano. (NAŠA SLOGA)

1908. – Jezikovna ravnopravnost na c. kr. pošti u Puli. Prijatelj našeg lista pripovieda nam da je bio ovih dana na c. kr. poštanskom ured da kupi u odjelu gdje se prodavaju doznačnice i listovne marke jednu doznačnicu i s hrvatskim napisom. Jedan mladi činovnik nudjao mu je talijansku, ali ju naš čovjek odbio. Konačno mu reče činovnik da će brzo doći, a za sada neka uzme talijansku doznačnicu. Zadnje sriede pošlo je odavle u Alturu preko 30 poštanskih prijamnica (recepisa) za preporučena pisma. Naslov na ovih bijaše hrvatski, a sve prijamnice talijanske. Mi se više i ne tužimo predstojničtvu c. kr. pošte u Puli jer znamo da bi to bilo uzaludno. Javljamo to sve do znanja i ravnanja dvorskomu savjetniku i ravnatelju pošta u Trstu g. Felicetti-u za koga vele da je strog i pravedan. (NAŠA SLOGA)

1908. – Knjige “Matice Hrvatske” za kotar Pulu stigle su ovih dana. Gg. članovi mogu ih dignuti kod povjerenika Via Giulia 5. (NAŠA SLOGA)

1916. – Gospodari, pozor! Upozoruju se interesenti porezne općine Pula (izuzevši one iz Šikići, Skatara i Valdebeka) da će se prodavati proti gotovom novcu i istovremenoj otpremi sumpor i modra galica dne 10. i 11. o. mj. na trgu Comizio 5 (hotel “Due Mori”). Svatko ima sa sobom donijeti vreće, posudu i ino potrebito da uzmogne kupljenu robu sobom ponijeti. (HRVATSKI LIST)

1917. – Poziv njemačkim podanicima u Primorju. Cesarski njemački konsulat u Trstu izdao je na temelju njemačkih naredaba o pozivnoj dužnosti u inozemstvu živućih vojnih obavezanika oglas prama kojem svi u Promorju, Kranjskoj i Dalmaciji boraveći, a vojsci podvrženi njemački državljani, koji se kod nadležnog car. njemačkog konsulata u Trstu još nijesu prijavili na popis, moraju to sada pismeno učiniti te priložiti svoje dokumente. Vojničkoj su dužnosti podvrženi svi koji su rodjeni nakon 1. augusta 1869. do onih koji su rodjeni 1900. prekoračivši 17. godinu. Prijaviti se imaju i oni koji su od kojeg njemačkog okružnog zapovjedništva nakon 16. oktobra 1916. oslobodjeni vojničke kontrole kao trajno nesposobni. (HRVATSKI LIST)

1917. – Hrvatska škola u Puli. Obzirom na naš člančić od neki dan primamo iz općinstva: “Mislimo da isto tako kao što su u Puli otvorene njemačke državne i mornaričke škole moglo bi se dozvoliti da se otvori i hrvatska. Osiguravaju nas da se je c. kr. kotarsko školsko vijeće u Puli obratilo na c. i kr. lučko zapovjedništvo da bi se dozvolilo otvorenje zasebne škole naših sestara u ulici Sissano, ali vojnička oblast nije to dozvolila. Mi smo uvjereni da se to nije dogodilo iz mržnje do Hrvata, nego su morali biti drugi taktički razlozi. Mi dobro znamo da ima u našoj mornarici do 25 hiljada hrvatskih mornara koji su pripravni naći svoj grob u dubinama mora za cara i Austriju te smatramo da se je počinilo pogriješku kad se nije dozvolilo otvoriti hrvatsku školu u Puli. (HRVATSKI LIST)

1918. – Popis domaćeg blaga. Općinski ured u Puli saopćuje. Uslijed naloga c. kr. namjesništva u Trstu treba u općini Pula sastaviti točan popis blaga. Posjednici goveda, ovaca, koza i svinja (ne erarskih) bivaju ovime pozvani, a da izbjegnu kaznenim posljedicama da iste prijave kod gradskog veterinara u zgradi gradske blagajne, II. kat, zdravstveni odio. (HRVATSKI LIST)

1948. – Radovi na obnovi škole u Žbandaju privode se kraju. Zgrada osnovne škole u Žbandaju kao i mnoge druge u Istri bila je ratom oštećena i dovedena u neupotrebljivo stanje. Da bi se zgrada mogla upotrebljavati i u njoj vršiti nastava trebalo je izvesti generalne popravke iznutra i izvana. Radovi na obnovi škole započeli su koncem prošle godine, a sada se privode kraju. Osim popravka na zgradi radilo se na zidanju velikog dvorišta. U školi se već vrši nastava, a u nju pohađaju djeca iz čitavog područja Žbandaj. (GLAS ISTRE)

1948. – čaci hrvatske Gimnazije u Pazinu dali svoju priredbu. U nedjelju 9. o. mj. Hrvatska gimnazija u Pazinu dala je priredbu u Narodnom domu. Priredba je bila posjećena od mnogobrojnog pučanstva tako da je dvorana Narodnog doma bila dupkom puna. Program se sastojao od nekoliko pjesama, recitacije, igrokaza i drugo. Iza završene priredbe nastavilo se sa veseljem. (GLAS ISTRE)

1957. – Osniva se dramski studio. U Istarskom narodnom kazalištu započeo je sa svojim radom Dramski studio koji će trajati dvije godine. U njemu se obrađuju na principu jedinstva teorije i prakse osnove glume i režije. Njegova je glavna svrha da stručnim i solidnim upoznavanjem kazališne umjetnosti produbljuje sklonost, smisao i ljubav za kazališnu aktivnost među omladinom. Za takav studij već se dugo osjeća potreba u Puli. Više-manje na svim školama u našem gradu rade amaterske kazališne grupe. Sve to pokazuje da u Puli postoji velika zainteresiranost i sklonost za kazališni život. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti