1892. – Pula. Započinju radovi na spajanju ulica Premantura i Vergerio, preko oranice Dallarosa. (MARCELLO BOGNERI)

1902. – Donosi: Plovitdbeni red koji vrijedi od 1. travnja 1892. do nove objave gdje se navode brze pruge Rieka-Kotor i Rieka-Metković te normalne Rieka-Drač, Rieka-Senj-Zadar, Rieka-Trst, Rieka-Pula, Rieka-Lošinj i druge. Pruga Rieka-Pula prometuje ponedjeljkom i petkom 13 puta i kod dolazaka i kod odlazaka. (NAŠA SLOGA)

1906. – Ribari Ćozoti su donijeli u pulsku Lučku kapetaniju jedan posebno lijep primjerak ribe koju zovu Morski prasac (lat. Centrina Salvini). Tu ribu, koja je prilično rijetka na Jadranu, ulovili su na Kvarneru. Biti će hitno otpremljena u zoološku stanicu u Trst. (POLAER MORGENBLATT)

1910. – Pjevački zbor u Puli. Ovih dana počeo je opet vježbati ovdašnji pjevački zbor i to pod ravnanjem vrlog učitelja g. Vogrića, već dobro poznatog diljem cijele naše Hrvatske. Prijavilo se dosta pjevača, a osobito hvale su vrijedni braća Česi koji su se brojni odazvali našem pozivu. Kamo li sreće da bi se ovaj pjevački zbor, koji se samo sastane i oživi za razne prigode, pretvorio u stalno pjevačko i glazbeno društvo koje je toli potrebno u ovom našem gradu. (NAŠA SLOGA)

1910. – U podnaslovu Puljsko-rovinjski kotar donosi vijesti: Velika zabava za Družbu. Ovdješnja podružnica Družbe Sv. Ćirila i Metoda naumila je ovog ljeta da dade u vrtu Narodnog doma veliku pučku zabavu u korist Družbe. Pripreme su već u toku, a stoji do gradjanstva da zabava ispade što ljepše i što korisnije za našu Družbu i da tako pokaže da Pula ne zaostaje u svojem rodoljublju i požrtvovnosti za ostalim gradovima naše domovine. (NAŠA SLOGA)

1932. – “Puljski šef policije dobiva milicionerski bodež. Da je puljski kvestor Carusi fašista, i to borbeni fašista, opće je poznata stvar. On je u svoje vrijeme u Trstu pomagao prvim fašističkim škvadrama da “pobjede” i učestvovao je sam u najžešćim borbama protiv Slavena i komunista. Nedavno je bio imenovan kapomanipolom milicije, a pred par dana jedna je deputacija oficira 60. milicionerske legije posjetila Carusija da mu poklone milicionerski bodež, simbol fašističke borbenosti. Carusi je bodež zahvalno primio.” (ISTRA)

1956. – U Žminju se gradi bazen za kupanje. U Žminju se oduvijek osjećala potreba za jednim bazenom za kupanje, budući da u blizini mjesta nema tekućih voda. Postajala je od ranije zamisao da se izgradi jedan bazen za omladinu i đake žminjske škole, ali je zbog nedostatka novčanih sredstava ostvarenje te zamisli bilo onemogućeno. Međutim, sada će i to biti realizirano. Susretljivošću organa narodne vlasti osigurana su potrebna sredstva dok će omladina i đaci uzeti aktivnog učešća na fizičkim poslovima. Bazen će biti veličine 14×8 metara te će omogućiti omladini u Žminju da se pored ostalih sportskih grana bave i plivanjem i sportovima na vodi. (GLAS ISTRE)

1971. – Strmac se sprema. Malo selo Strmac kod Labina poznato je kao veliko uporište revolucionarnih rudara. U Labinskoj Republici priprema se za proslavu 50-obljetnicu Labinske Republike. Jučer je završeno asfaltiranje svih ulica u Strmcu na što je utrošeno 270.000 dinara. Odnedavno je počela i izgradnja ceste koja će Strmac povezati s cestom Pula-Rijeka. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti