Dana 29. ožujka 2013. objavljen je e-katalog izložbe “Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966.”, autorice dr. sc. Lade Duraković (suradnik Boris Koroman, prof.) koju je Centar za kulturna i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) u suorganizaciji sa Sveučilišnom knjižnicom u Puli te Arheološkog muzeja Istre postavio u prostorijama pulske Sveučilišne knjižnice u studenome 2012. godine.

Izložba se kroz pet cjelina, uz tekst i popratne plakate, bavi koncertnim, kulturno-umjetničkim i glazbeno-obrazovnim životom Pule u razdoblju 1948. do 1966. godine.

Trajno će biti dostupna na internetskoj stranici Centra u sklopu “CeKaPISarnice” http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/CPKIS/Glazba_narodu.pdf (biblioteka koja obuhvaća izdanja CKPIS-a koja izlaze u sklopu samostalne izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ili u suradnji s drugim izdavačima) te na internetskim stranicama Istarskog povijesnog društva.

Katalog izložbe “Glazba narodu!…”

Ostale novosti