Udruga studenata povijesti Sveučilišta Jurja Dobrile ISHA-Pula objavila je 8. broj studentskoga časopisa Epvlon. Na 128 stranica objavljeno je 14 članaka različite tematike. Autori članaka su slijedeći studenti: Dina Pervan, Nikša Minić, Radun Laban, Davor Salihović, David Orlović, Lana Krvopić, Sanja Orepić, Monika Zuprić, Diego Han, Ana-Maria Kajinić i Vladimir Grujić.

Uredništvo čine Davor Salihović i Lana Krvopić, a kvaliteta časopisa osigurana je suradnjom dvoje recenzenata, profesora na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, dr. sc. Klare Buršić-Matijašić i dr. sc. Igora Dude.

Pdf verziju časopisa možete preuzeti OVDJE

Ostale novosti