1850. – U novinama “Giornale di Gorizia” izlazi članak u kome piše: “Kad bi se Rovinjani raštrkani po cijeloj zemlji vratili u svoju domovinu, naseljenost grada prešla bi broj od 18.000 stanovnika. U Carigradu se nalazi ulica koja nosi naziv “Rovignesi”, dok u Limi, Peru, žive 192 Rovinjana. (MARCELLO BOGNERI)

1881. – Poreč. Ukupan broj stanovnika općine Poreč 31. prosinca 1880. iznosio je 8.368, od toga Talijana 7.388, Slavena 969 i Nijemaca 11. (MARCELLO BOGNERI)

1905. – Otvorena je nova elegantna kavana “Secession” u ulici Barbacani. Uređena je s mnogo stila, sastoji se od dvije prostorije. Posebice salon ostavlja osobit dojam na gosta jer su na zidovima ogromna ogledala, a uz zidove plišani kaučevi. Osvjetljena je s 15-ak stropnih svjetiljki, a gostu su na raspolaganju bilijar, telefon i toalet. Vlasnica je g. Cerlenizza. (MARCELLO BOGNERI)

1908. – Primamo i uvršćujemo. Podpisani poziva sve članove “Čitaonice” u Puli da dodju nefaljeno na glavnu redovitu godišnju skupštinu koja će biti dne. 4. aprila tek. g. u društvenim prostorijama sa sliedećim dnevnim redom: 1. Pozdrav predsjednika, 2. Izvješće tajnika, 3. Izvješće blagajnika, 4. Izbor predsjednika i odbora, 5. Eventualija. Skupština počima točno u 9 sati na večer. (OMNIBUS)

1927. – Iz srednje Istre: drizgavac. Poznate ga? Ja mislim, da je malo ki od mojih vršnjaki, ki ne bi bija ima š njim posla. Mali je kakoj “japunež”, a na livu nogu šepa i škiljast je. Kad smo bili mali, vajk je kredeva materi batune z kotul. Kolike pute smo igrali na bružu dokle nas ni mrak potira u hižu. Vajk je bija najšegaviji. Ma kad bi nam dobija batine, na ki ti način, bi mu he zmutili. Svi su govorili da je vragu s kotla vušpa. Svaki, ki ga pozna, bi reka: Nikad s tega “škljenka” niš. Kad bi mu ki ča reka mriž sve ljude bi hita kamenje. Ma po Svetu Mariju gledajte ga danas! Šantule Ive svaku nedilju ga morete viti na placi u Kanfanaru, a Prikodražani ga najbolje poznaju. (ISTARSKA RIJEČ)

1955. – Poboljšava se mehanizacija u brodogradilištu Uljanik. Obzirom da brodogradilište Uljanik u Puli sada prelazi i na izgradnju velikih plovnih objekata kao što su tramperi od 10.000 tona, velika se pažnja posvećuje modernizaciji i boljoj mehanizaciji sredstava za proizvodnju. Tako se sada na navozu gdje će se sada izdavati tramperi betoniraju temelji za montiranje dviju velikih dizalica. Nedavno je u brodogradilištu postavljena kobilica za prvi tramper od 10.000 tona. (GLAS ISTRE)

1955. – Kako živi i radi omladina Kringe. Jedno večer put me nanio i kroz Kringu. Svratio sam u čitaonicu, ako se tako može nazvati sobica samo sa jednim stolom, bez ijedne stolice samo s jednom šah garniturom i s pet knjiga. U takvoj se prostoriji svako veće okuplja dvadesetak omladinaca i omladinki Kringe koji imaju volje za rad. Pričali su mi kako bi željeli da vježbaju program za kakvu priredbu, ali ih nema tko uvježbati. U selu postoje dvije učiteljice. Zašto se omladina ne bi na njih obratila za pomoć? Njima bi trebala pružiti pomoć i omladina iz Tinjana kao i općinski komitet Narodne omladine iz Pazina. Ti mladi ljudi u Kringi predstavljaju zdrav kolektiv koji zaslužuju ozbiljnu pomoć. Najviše im ipak mogu pomoći učiteljice koje u selu žive i rade. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti