1873. – Ovih dana stigla je vijest da je ideja za izgradnju istarske željeznice prihvaćena od strane narodne skupštine. Vijest su s velikom radošću prihvatili kako građani Pule tako i predstavništvo grada Pule i Vodnjana koji su u znak zahvalnosti poslali brzojave Ministarstvu trgovine, gradskom poglavaru i Odboru Poreča. Jučer navečer grad Pula je bio u potpunosti osvijetljen i gradski orkestar je na trgu izvodio izabrane skladbe. (MARCELLO BOGNERI)

1909. – Žalosni roditelji. Imali smo prigodu da prisustvujemo jednoj sudbenoj raspravi u kojoj je naša pučanka s Monvidala naravno sa sucem govorila našim hrvatskim jezikom. S njom je bilo i dvoje njezine djece od 8-9 godina. Kad je sudac upravio i na djecu pitanje našim jezikom, prekinula ga je mati rekavši mu: “Gospodin sudac, dica gredu va tudeške škule i lakše govoridu po taljansku”. To nije osamljen slučaj već je jedan velik porok u našem narodu koji pokazuje na slabu svijest roditelja. (OMNIBUS)

1923. – Iz Lupoglava. Otkad smo mi došli pod boljunsku općinu, a u pazinski kotar nama kao da ide gore. Prije smo imali kod nas hrvatskog učitelja i učiteljicu, a sada poslali nam, sve bez našeg znanja i privole, učiteljicu iz Milana. Alaj se lijepo razumiju naša djeca i ona! (ISTARSKA RIJEČ)

1925. – Svečano otvaranje ceste Pula-Vodnjan. Cesta je duga 7 km i 814 m i širine 6 m i 30 cm. (MARCELLO BOGNERI)

1926. – Iz Marčane: Naša omladina. Naša omladina danomice malakše i nazaduje. Našim je selima uistinu bila prohujala neka struja samosvijesti. Lijepo se napredovalo i zaboravljalo stare rane. Ali, eto, danas se u Marčani opaža nešto sasma protivno. Naši mladići se ponovo počeli upisivati u kojekakve njima nedolične organizacije. U našem mjestu imademo i dječji vrt (asilo infantile) čiji su blagdan ti naši mladići proslavili najvećim oduševljenjem. Tom se prigodom galamilo i pjevalo pjesme koje ne ću ovdje da navadjam, a konačno se birala najljepša dama. Toga radi, očevi i majke, pazite i mjerite strože korake svoje djece. (ISTARSKA RIJEČ)

1932. – Započeli su radovi na rušenju jednog dijela stare zgrade Regionalne pošte i telegrafa na Forumu. (MARCELLO BOGNERI)

1955. – Za bolji razvoj fizičkog odgoja u selima Pulskog kotara. Na savjetovanju koje je organizirao Odbor za fizički odgoj savjeta za prosvjetu i kulturu kotara i grada Pule u zajednici sa zainteresiranim društvenim organizacijama 6. i 9. ožujka u Puli zaključeno je da je potrebna dobra organizacija u centru kotara, odnosno solidan odbor za fizički odgoj sa stalnim inspektoratom koji će obilaziti sela. Ljudi iz tog centra trebali bi vršiti stalan pregled fizičkog odgoja i organizirati redovne instruktaže i pripreme s učiteljima za rad na fizičkom odgoju u školi. Takva instruktaža vršit će se u Puli, Rovinju i Vodnjanu koji imaju i kadrovskih mogućnosti za taj rad. Pored toga odbor će pružiti pomoć i dati inicijativu za izradu jednostavnih terena za male sportske igre uz škole i domove. Ako se ovo sve ostvari oko 4.000 djece i omladine moći će se obuhvatiti sistemskim radom. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti