1906. – Žalostna posljedica bračne nevjernosti. U nedjelju ujutro odigrala se u našem gradu žalostna tragedija između pješačkog poručnika Köhlera i supruge Josipa Schossa, odpremnika i vlastnika ovdješnje prevozne tvrdke Rudolf Exner u Trstu. Josip Schloss je već dulje vremena sumnjao da njegova supruga stoji u ljubavnim odnošajima sa poručnikom. Da se konačno uvjeri o nevjernosti reče joj u subotu poslijepodne da mora vlakom u 6 sati otići po poslu u Trst. Odvezao se pak do postaje Kanfanar i iste večeri povratio u Pulu gdje je dulje vremena vrebao nebi li opazio ljubavnika svoje žene unići u njegov stan. Nu dosadiv mu dugo čekanje te misleć možda da je ljubavnik već u stanu podje kućnim vratima i pozvoni. Supruga opaziv svog muža ne malo se začudi, no otidjoše spavati. Nakon jednog sata čuje zvoniti bio je poručnik Köhler, nastalo je prepiranje, Schoss je udario svoju ženu na što je drugi pobjesni, izvadio sablju i htjeo ubiti Schossa koji nekako pobjegne, a njegova supruga podje s poručnikom u njegov stan gdje je poslije nadjoše ubijenu, a Köhlera teško ranjena. Ova tragedija pobudila je u gradu veliku senzaciju te se svakojako komentira sa malo ili ništa sažaljenja za žrtve. (OMNIBUS)

1906. – Stalni kinematograf. Jedan trgovac kani u Puli kao u drugim velikim gradovima namjestiti jedan kinematograf s dnevnim predstavama. Isti namjerava pružiti gradjanstvu i drugih zabava. (OMNIBUS)

1909. – Pripomoćno družtvo za talijansku prkos-gimnaziju. U Pazinu. Ovih je dana spomenuto družtvo držalo godišnju skupštinu na kojoj je bio pročitan izvještaj o lanjskom djelovanju. Družtvo je imalo K 16.289 prihoda, a K 14.281 razhoda, sa suviškom od K 2007. Iztakli smo ove brojke da se vidi kako se Talijani brinu na sve moguće načine da uzdrže tu svoju prkos-gimnaziju. Ne samo da se ista uzdržava pokrajinskim novcem dakle da i mi moramo doprinašati za nju već je pokrajina ustanovila mnogo štipendija za djake koji je polaze. Osim toga Talijani su razdijelili 14.280 kruna same lanjske godine djacima na istoj. Naše pak pripomoćno družtvo jedva životari. A ipak je pazinska gimnazija zavod od kojega moramo očekivati najveću korist na naš narodni život. (OMNIBUS)

1927. – Pokradena krčmarica u Puli. Prošlog su tjedna posjetili nepoznati dugoprstići krčmu neke Karlote Maršanić i odnijeli joj što u novcu, a što u dragocjenostima i nakitu oko 30000 lira. Krčmarica se je za krađe nalazila u Poreču, kamo je pošla kupiti vino. Policija se je dala u potragu za tatovima. Ne zna se s kakvim uspjehom. (PUČKI PRIJATELJ)

1927. – Iz Kringe. Bik teško ranio ženu. Katarina Prenč iz sela Tomići orala je sa svojim mužem. Plug su vukli bik i krava. Budući da je bik mlad i ne zna još orati, morala je ići pred njim i pred kravom Katarina Prenč. Bik je sam po sebi nervozan, a još mu je tu nervozu povećao plug pa je pobjesnio i poletio za nesretnom ženom. Zada joj je duboku i tešku ranu. Jadna je žena bila odmah prevezena u pulsku bolnicu. Njezini rođaci kažu da joj ide na bolje. (PUČKI PRIJATELJ)

1954. – Tečaj ručnog rada za žensku omladinu u Jadreškima. U Jadreškima je organiziran tečaj ženskog ručnog rada koji se održava dva puta tjedno, tj. srijedom i petkom. Pohađa ga 12 omladinki. Materijal donose one same i pokazuju veliki interes za tečaj. Predviđa se da će tečaj trajati do svibnja. (GLAS ISTRE)

1970. – Grožnjanski tesari u Portorožu. U gradnji novih ugostiteljskih objekata u Portorožu koristi se uz suvremeni građevni materijal i kamen kao ukrasni materijal. Na dovršenju kamenih elemenata novih hotelskih zgrada, radi sada nekoliko klesara s Grožnjanštine koji su članovi radne organizacije “Kamen” iz Pazina. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti