1906. – Opomena ribarima. C. k. lučko zapovjedništvo u Puli izdalo je objavu glede noćnog ribarenja ispred trgovačke luke pulske i u njoj. Pošto se za ulaženja brodova i parobroda često događaju pomutnje to se u gore označenim mjestima najstrože zabranjuje ribariti sa više svjetiljaka. Izuzimlje se ribarenje srdela u ljetu, ali i to samo s jednom svjetiljkom. Oni koji budu radili protiv te odredbe bit će strogo kažnjeni. (OMNIBUS)

1908. – Sv Lovreč. Veleč. F. Hrdy došao je u Sv. Lovreč 1900. kada cijela ta prostrana župa s 1.550 stanovnika bijaše bez škole. Nastojanjem župeupravitelja, pomoću “Družbe sv. Ć. i M.” i dobrih ljudi, počelo se gradnjom škole. Dvojici učitelja, M. Lukežu i g. Zlatiću, uskoro bi uskraćena plaća. Pošto nije bilo izgleda da će se dobiti novog učitelja, zamolio je veleč. Župnik Hrdy da mu se dozvoli podučavati djecu te mu je C. kr. zemaljsko školsko vijeće odgovorilo da to može, ali besplatno i evo već teče treća godina da on podučava besplatno djecu u Sv Lovreču koje sad ima 135. Djelovanje župnika se ne zaustavlja. Njegovim nastojanjem gradi se već škola u župi Sv. Lucije, a do mala će se u samom Labinu. (OMNIBUS)

1954. – Savjetovanje predstavnika narodne vlasti istarskih kotara u Poreču. Između ostalog razmotreno je i pitanje probijanja tunela kroz Učku. U vezi s tim podvučeno je da bi skraćivanje puta za Rijeku probijanjem tunela omogućilo poljoprivrednicima istarskih kotara da plasiraju svoje proizvode na riječkom tržištu. Ovo bi također doprinijelo daljnjem razvoju voćarstva, povrtlarstva i mljekarstva u ovim kotarima. (GLAS ISTRE)

1970. – Rovinj. Građani krste ulice. Kada je na posljednjoj sjednici Općinske skupštine razmatran prijedlog novog naziva rovinjskih ulica i trgova, odlučeno je da se prije davanja suglasnosti o novim nazivima omogući razmjena mišljenja i sudjelovanje u tom poslu i širem broju građana. Čini se da je to bilo na mjestu. Zborovi birača umnogome su obogatili postojeći prijedlog naziva i dopunili ga značajnim imenima iz povijesti i kulture naših naroda što će se zacijelo uzeti u obzir. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti