U srijedu, 20. ožujka 2013. s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će se javno predavanje mr. sc. Tatjane Tomaić pod naslovom “Hrvatsko-slovenski granični spor u Istri”. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

Mr. sc. Tatjana Tomaić zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Doktorandica je na Fakultetu političkih znanosti, smjer Komparativna politika. Područje njezina istraživanja odnosi se na politiku identiteta, političke stranke i političke sustave, hrvatsku politiku, politiku Europske unije, regionalizam, nacionalizam i dr.

Pozivnica

Ostale novosti