1906. – Lijep primjer narodne svijesti. Pišu nam iz Fuškulina blizu Poreča ovu radosnu vijest. U ponedjeljak dne 12. o. m. došla je u Fuškulin komisija da ispita narod u kojem jeziku hoće da se njihova djeca podučavaju u školi koja se ima ustanoviti u ovom mjestu. Izvan svakog očekivanja svemožne sinjorije u Poreču sav se narod jednoglasno izjavio za hrvatsku školu. Živjeli, tako valja: ugledali se u njih i stala naša obližnja braća u istim prilikama. Pobijediti se mora jer pravo i pravica je na našoj strani, a i Bog je s nama, a tko prot nama š njime hajd pod pete! (OMNIBUS)

1906. – Na znanje. Opazilo se da posjednici automobila i motornih kola u puljskom kotaru nisu još pribavili propisane dozvole za vožnju i znakova spoznanja. Radi toga i da izbjegnu kazni ministarske odredbe od 30. rujna 1857. upozoruju se posjednici vozova da se strogo drže odluke ministarstva od 27. rujna 1905. godine. (OMNIBUS)

1906. – Deset sinova u vojničtvu. Iz Poreča javljaju da ima met Luigi Buslini 10 sinova od kojih je već devet služilo u vojničtvu, a desetoga je ovih dana uzelo u vojnike. Liepa oružana četica u obitelji. (OMNIBUS)

1908. – Lindar. Dne 22. t. mj. u 4 sata poslie podne obdržavati će “Društvo za štednju i zajmove” svoju V. redovitu skupštinu. Iza skupštine će veleuč. g. Fr. Novljan profesor C. k. velike gimnazije u Pazinu govoriti o koristi društva pogledom na Raiffeisenove posujilnice. (OMNIBUS)

1908. – Automobilska pruga. Izmedju Poreča i Pazina Uvesti će se do kakvih 12 dana automobilska pruga sa četiri dnevna odlazka i dolazka i u savezu u Pazinu sa svim vlakovima iz Pule, iz Trsta. (OMNIBUS)

1911. – Poreč. Riječi koje je izrekao član gospodske kuće Dr. Grabmayer u delegacijama još ne daju mira Talijanima u Istri. Talijanski zemaljski prisjednici (ovaj put bez zemaljskog kapetana) izdali su novu izjavu u kojoj tvrde da su riječi Dr. Grabmayera o postupku Talijana prema Hrvatima obična laž. No i hrvatski prisjednici Dr. Zuccon i Andrijčić objelodanili su izjavu u kojoj dokazuju da se izvodi Dr. Grabmayera temelje na činjenicama. Radi pomanjkanja prostora navest ćemo samo nekoje od tih činjenica. Uslijed nepoštenog nastupa Talijana kod izbora u Puli, Slaveni su izgubili jednog zastupnika. Razmjer od 19 slavenskih prema 26 talijanskih saborskih zastupnika ne odgovara narodnosnim odnošajima zemlje. Hrvatskom jeziku nema mjesta u Saboru, u zemaljskom saboru i u zemaljskim zavodima. Po zaključnom računu od 1908. potrošilo se preko 300.000 K više za talijanske škole, nego li za slavenske premda je većina pučanstva u Istri slavenska. Preko 50 molba za ustrojenje naših škola leži već više godina neriješeno na zemaljskom odboru. S hrvatskim prisjednicima u zemaljskom odboru u Poreču postupa se kao da ih nema. To su glavnije činjenice koje navađaju naši zemaljski prisjednici kao dokaz na riječi Grabmayerove. Spomenute su činjenice nepobitne pa treba imati samo talijanske drzovitosti i bezobraznosti da ih čovjek može poreći. (PUČKI PRIJATELJ)

1954. – Učiteljska akademija u Puli. Učiteljske škole, u kojima su se dosad školovali kadrovi budućih učitelja, sada se postepeno ukidaju. Već ove školske godine ukinuti su prvi razredi, a dogodine neće biti ni prvog ni drugoga i tako će ova vrst škola pomalo odumirati. Mjesto njih će se uvesti učiteljske akademije, posebna vrsta visokih škola. Polazit će ih apsolventi punih gimnazija poslije svršenog osmog i položenog ispita zrelosti dok su se u učiteljsku školu upisivali učenici koji su svršili osmogodišnju školu ili nižu gimnaziju. Prema tome, sada će školovanje učitelja trajati nekoliko godina dulje. (GLAS ISTRE)

1977. – Pula. Koncert Inka indijanaca. Ljubitelji latinskoameričkih ritmova imat će prilike čuti niz melodija nastalih podno Anda. U organizaciji Istarske scene u Puli će gostovati grupa glazbenika iz Perua, predvođena Faciom Santillanom. Riječ je o petorici Indijanaca iz plemena Inka koji na originalnim, drvenim glazbenim instrumentima izvode dobro poznate melodije južnoameričkog podneblja. Jednoipolsatni koncert s nazivom “Kondorov let” održat će se u kinu “Beograd”, a cijene ulaznica kreću se između 30 i 40 dinara. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti