1906. – Izložba goveda u Puli. Kotarsko-gospodarska zadruga u Puli javlja da će se dne 22. aprila 1906. držati na livadi zvanoj “sette moreri” (na cesti Premanturskoj) izložba goveda. Prijave treba poslati do 15. aprila o. g. na kotarsko-gospodarsku zadrugu u Puli gdje se, takodjer, doznaje kakova goveda i pod kojim uvjetima bit će pripuštena na izložbu. Po receptu talijanske komore u Istri dotični oglas, u koliko mi znamo, tiskan je do sada samo u talijanskom jeziku. (OMNIBUS)

1906. – Vojnička posada u Pazinu. Iz vojničkih krugova dolazi viest da će doskora u Pazinu namjestiti stalnu vojničku posadu te su u tu svrhu pripravili sve potrebito za ukonačenje momčadi. (OMNIBUS)

1906. – Žalostna smrt mornara. Kapetan broda “Korane”, ugarsko-hrvatskog družtva, prijavio je lučkoj pomorskoj oblasti da je dne 19. kolovoza prošle godine za plovidbe istog parobroda u kinezkim vodama, izmedju Saigana i Batavije, pao kormilar Antun Dobrić iz Labina sa palube u štivu (magazin), s visine od 10 metara, te udarivši glavom odma na mjestu umro u 40-toj godini svoga života. Po pomorskom običaju nevoljnikovo su mrtvo tijelo zamotali u vreću te ga predali valovima. (OMNIBUS)

1909. – Nova zadruga. U Labinu osnovao se je “Težački zadružni mlin”, registrirana zadruga na ograničeno jamstvo. Ista je bila osnovana dne 17. decembra prošle godne, a uknjižena je dne 26. veljače ove godine. Predsjednikom je bio izabran Andrija Bastijanić, podpredsjednikom Matko Dimić, učitelj u Šumbergu, uz 8 odbornika i 4 zamjenika. (OMNIBUS)

1928. – Iz Strane. Ukratko Vam javljam da je prošao naš pust, ali kod nas nije ni zapažen kao da ga uopće nije bilo. Lanjske je godine urodilo malo vina, eto to je krivo. A ni novaca nema u našim siromašnim džepovima. Mladići su kušali da se razvesele pa su po selu kupili pustne darove. Nešto su malo i pjevali. Pa i pravo je da se vesele jer se kaže da na pust ima pravo i staro magare da se protrči, a kamoli ne mlado. Malo da nije naš pust svršio žalosno. Jedna ratoborna djevojka digla je, naime, ruke na jednog mladića pa ga je svega okrvarila šakom po licu. Vidi se da smo u modernom vijeku ili se je to dogodilo samo da pust bude veseliji. (ISTARSKA RIJEČ)

1930. – Medulin. Gradnja nove škole. Kako čujemo započet će skoro gradnja nove škole. Troškovi su proračunani na 300 tisuća lira. Nadamo se da će kod te gradnje nešto zaslužiti siromašni seljani. Kretanje pučanstva. God. 1918. je naše selo brojilo 1.700 duša, a na svršetku 1929. nas je bilo 1.300., dakle 400 manje nego pred 11 godina. Svi ti su se iselili iz države i pošli trbuhom za kruhom. Lanjske godine se je u našem selu rodilo 23 djece, umrlo 18 osoba, a vjenčalo se je pet parova. U Ameriku se je iselilo 15 osoba. Pust. Možemo reći da kod nas ove godine nije bio pust. Sve do pred sam pust nisu na smetale nikakve krabulje ni pijanci. Sve je bilo mirno. Na sam pust se je vršio ples i potrajao do kasno. Većina naših djevojaka je trčala na ples kao ovce na sol. Valjda su se ponadale da će ondje naći sreću. Najžalosnije je pri tom da je na plesu bilo dosta i mladih djevojčica koje bi inače morale biti kod kuće. Izgleda kao da nemaju majki. (ISTARSKI LIST)

1954. – Trebalo bi dovršiti obnovu kuća. Brest je u NOB-u bilo poznato selo u Istri. Nije bilo istarskog partizana koji se nije tu odmorio i okrijepio. U Brest je stizala hrana iz čitava Istre, a odavde se dalje prenosila u partizanske baze. Nijemci su to znali pa su zato i zapalili selo. Svršetkom rata ljudi su se vraćali svojim kućama koje su sada bile samo goli zidovi, crni od dima. Od tada je mnogo toga napravljeno. Na kućama su podignuti novi crveni krovovi, no još uvijek ima zgrada koje nisu za stanovanje. Selu bi trebalo pomoći da se obnova dovrši, ali kotar neće ni ove godine moći pružiti pomoć jer su njegovi prihodi maleni. Ta pomoć će biti pružena jedino ako se dobiju sredstva iz republičkog budžeta. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti