1954. – Djeca umjetnici. U dječjem obdaništu i dječjim vrtićima Pule, osim pedagoškog rada, radi se i na kulturno-umjetničkom uzdizanju djece. Tu su organizirane dramske, baletne i pjevačke sekcije. Povodom svakog državnog praznika djeca daju priredbe. Tako su i sada, u čast Dana žena, predškolska djeca iz obdaništa u Zadarskoj ulici dali priredbu i tom prilikom poklonili majkama sitne darove. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti