Projekt digitalizacije Vjesnika istarskog arhiva (VIA) dovršen je 19. veljače 2013. u sklopu projekta Istarskog povijesnog društva pod nazivom “Digitalizacija historiografske literature”. Projekt je osmišljen s ciljem sustavne digitalizacije svih povijesnih časopisa koji izlaze na području Istre (uključujući i slovenski dio), kako bi se pomoću digitalnih preslika poboljšala dostupnost građi i zaštili izvornici, a što će časopise učiniti lakše dostupnim svima koji su spojeni na internet. Također, njime se želi potaknuti stvaranje novoga digitalnoga sadržaja, unaprijediti mogućnosti njegove konzultacije te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe. U tom pogledu treba napomenuti da je ovo prvi takav projekt ne samo u Istri već i u čitavoj regiji.

U digitalizirani VIA može se ući sa mrežnih stranica Istarskog povijesnog društva (https://ipd-ssi.hr/?page_id=5755) (digitalizirani VIA na stranicama Istarskog povijesnog društva prilagodio i oblikovao Aldo Šuran, web administrator) ili Državnog arhiva u Pazinu (http://www.dapa.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=89&lang=hr). Nakon što se izabere željeni svezak, otvara se virtualni sadržaj iz kojega se ulazi u svaki zasebni članak formiran u PDF formatu. Radovi se tako mogu čitati, printati te skidati na računalo.

VIA je pored postupka digitalizacije u potpunosti objavljen i na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak (http://hrcak.srce.hr/vjesnikistarskogarhiva), tako da se ovom časopisu u digitaliziranom obliku od sada može pristupiti s tri različita mjesta na akademskom internetskom prostoru.

Projekt je realiziran u suradnji dvaju institucija – Državnog arhiva u Pazinu, izdavača publikacije i nositelja autorskih prava te Istarskog povijesnog društva.

Voditelj projekta “Digitalizacija historiografske literature” je Ivan Žagar, prof.

Ostale novosti