U srijedu, 20. veljače 2013., s početkom u 18 sati u Pastoralno-kulturnom centru “Georgios” u Piranu bit će predstavljen zbornik radova “Diego de Castro 1907.-2007.”. U zborniku su sadržani radovi sa istoimenog skupa održanoga u Piranu 16. i 17. studenoga 2007. godine. Izdanje je dio serije Acta Historica Adriatica, a uredili su ga Kristjan Knez i Ondina Lusa, a osim njih predstavit će ga Ezio Giuricin, Dean Krmac, Chiara Vigini i Giorgio Tessarolo. U pogovoru će sudjelovati i Silvia de Castro, kći Diega de Castra, a moderator predstavljanja bit će Marina Paoletić. Organizatori su Comunità  degli Italiani “Giuseppe Tartini” – Pirano, Società  di studi storici e geografici – Pirano te Comunità  autogestita della nazionalità  italiana – Pirano.

Zbornik se kroz tridesetak članaka uz bogatu povijesnu i fotografsku građu bavi životom i radom piranskog profesora Diega de Castra (Piran, 19. kolovoza 1907 – Roletto, 12. lipnja 2003.), znamenitog povjesničara i pisca, talijanskog diplomatskog predstavnika pri Savezničkoj vojnoj upravi u Trstu 1952.-1954 godine.

Pozivnica

Ostale novosti