1885. – Govor Dra. Dinka Vitezića. Dne. 6. t. m. govorio je naš zastupnik u carevinskom vieću u prilog povećanju svećeničke plaće i podnio nekoje izpravke glede kolegijalnih i katedralnih kaptolah Istre o povećanju njihovih dotacijah. (NAŠA SLOGA)

1887. – Car je iz svoje osobne blagajne dao 100 florina administraciji crkve u Štinjanu (Pula) za nabavu svetog crkvenog ruha. (MARCELLO BOGNERI)

1893. – Za gradnju “Narodnog doma” u Medulinu primio je odbor od g. M. M., kroz ruke g. Kumičića i Laginje forinti 5, na čemu dotičnoj gospodi srdačno hvala! (NAŠA SLOGA)

1899. – Rovinj. U jednoj baraci na trgu u blizini Teatro Comunale večeras počinje prikazivanje u kinematografu Edison. Kinematograf reproducira scene iz života i daje savršenu iluziju stvarnosti, a ostaje samo par dana u gradu. (MARCELLO BOGNERI)

1901. – Odbor istarske provincije u Poreču je primio od Uprave željeznice vozni red nove linije uskog kolosijeka Trst-Poreč. Kreće se iz Poreča u 5, u Trst stiže u 15.20, a u Poreč u 21,50. (MARCELLO BOGNERI)

1906. – Vojničke vijesti. Ispiti za pomorske kadete održali su se pod predsjedanjem kontraadmirala Guida Couarda (Kuarda) na brodu njegovog veličanstva “Radecki”. Članovi ispitnog povjerenstva su odreda bili visoki časnici Ratne mornarice. (POLAER TAGBLATT)

1960. – Držićev Dundo Maroje uvijek živ i blizak. Mnogo svijeta je upravo nagrnulo u kazalište. Nesvakidašnja pojava. Na blagajni kazališta nije više bilo karata, osim za galeriju. Ma koliko ga puta davali i gledali Dundo Maroje vremenski neograničeno uvijek privlači. Ta komedija u tri čina našeg velikog Marina Držića živi stoljećima s nama kao nepresušiv izvor satire i smijeha. Tko ga jedanput gleda poželjet će da ga još koji put prati na sceni. Otud toliki broj posjetilaca na predstavi karlovačkih gostiju iako je Dundo Maroje ranijih godina prikazivan od Istarskog narodnog kazališta. Karlovački gosti dočekivani su s osobitim raspoloženjem publike u Puli. Dosad oni nisu još razočarali pulske mnogobrojne posjetioce. Svog Dunda donijeli su u Pulu u novijoj, djelomično Fotezovoj preradi. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti