1906. – Tehničko unapređenje. U tiskari lista “Morgenblatt” (Josipa Krmpotića) umjesto starog pogonskog benzinskog motora ugrađen je novi zamjenski pogonski elektromotor. Time su mogućnosti tiskare u
mnogočemu znatno poboljšane. (POLAER TAGBLATT)
1906. – Poziv Otočanom. Odrasle osobe rođene na otoku Krku, Cresu i Lošinju, nastanjene u Puli, pozivam za nedjelju ovog mjeseca u 10 i ½ ura prije podne u Sokolsku dvoranu (Apollo, donja sala) u Via Tradonico. Biti će: Pogovor o parobrodskom austro-hrvatskom društvu na dionice za Kvarnerske otoke. Pula, 09.02.1906. Dr. Laginja. (OMNIBUS)

1912. – Pazin. Ovih dana je ciglana, nekada u vlasništvu g. Münza, prešla u ruke Puljana gospode Petrisa, Ree i Bearza. Predviđa se da će dosadašnja godišnja proizvodnja od milijun komada biti povećana na 3 mil. komada cigle koja je atestirana i smatra se da može izdržati bilo kakve klimatske uvjete. (MARCELLO BOGNERI)

1917. – “Gazzettino di Pola” izlazi u žalobnom izdanju radi nestanka velikog kapetana Antonia Hausa. (MARCELLO BOGNERI)
1926. – Iz Obrova: Školska posla. Naša škola je čitave ove školske godine bez učitelja koji poznaje naš jezik. Djeca se malo uče, pa to je jasno, kada učitelji ne razumiju materinski jezik djece. Dobili smo nedavno i učiteljicu jer smo imali do sada samo jednog učitelja. Obojica poučavaju samo italijanski radi čega 4. i 5. školska godina nema poučavanja u našem jeziku. Upada nam u oči da ova dva nastavnika osobito se vesele dolasku korijere. Čim se pojavi korijera ostavljaju obojica na vrat na nos svoje razrede i djecu te trče pred korijeru. Ne znamo da li je to poznato nadležnim školskim oblastima, ali to ne ide, a niti je korisno za uspjeh škole. U potpisu: Jedan od roditelja. (ISTARSKA RIJEČ)

1930. – Teška nesreća u krapanskom rudniku kraj Labina. Dne. 5. o. mj. desila se teška nesreća kojoj su pala žrtvom naša dva čovjeka. Toga su jutra u utrobi zemlje bili radnici Miculjan i Batelić. Oko osam i po sati najednom se začuo strašan prasak. Čitava se je jedna stijena survala na njih i pokopala njihova tjelesa. U četvrtak 7. o. mj. priređen je žrtvama u Labinu veliki sprovod. Njihove su obitelji dobile od puljskog prefekta svaka po 250 lira i time je stvar završena. Težak je život naših Labinaca. (ISTRA)

1959. – Pogon Istraplastike otvorit će se u Buzetu. Buzeština je poljoprivredno-stočarski kraj, ali u novije vrijeme sve su češća nastojanja da se industrijalizira. Unitas je bilo jedino poduzeće industrijskog karaktera u općini Buzet, ali to više nije jer je nedavno nedaleko Buzeta proradio i kamenolom Kuk. Ovih dana dopremljeni su strojevi i za industrijski pogon Istraplastike u Buzetu. Kada će pogon proraditi zavisi od napredovanja montažnih radova. Za Buzet i neposrednu okolicu pogon će imati veliku važnost. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti