1897. – U Puli su se sastali liječnici iz cijele Istre da se dogovore o reorganizaciji sanitetskih usluga u provinciji. (MARCELLO BOGNERI)

1906. – Berlitzova škola stranih jezika za odrasle: engleski, francuski, njemački, talijanski, hrvatski i dr. Pojedinačna i skupna razredna nastava, za najviše 8 osoba. Posebni razredi za žene, gospodu časnike te ostale građane. Upisi svaki dan od 8-20 sati u Puli, Uspon Sv. Stjepana 1. (POLAER TAGBLATT)

1909. – Za vojnike mornarice koji su bili pod Helgolandom i Visom. Raspisan je natječaj za podjelu potpora iz zaklade “Theghettof” na koju imaju pravo svi bolesni i otpušteni mornari austro-ugarske bojne mornarice, a u prvom redu oni koji su sudjelovali kod Helgolanda i Visa. Molbenice treba prikazati putem političke oblasti na ratno ministarstvo do 15. ovog mjeseca. (OMNIBUS)

1920. – Neprestani rast cijene mesa. Građani Pule se svakodnevno žale zbog neprestanog rasta cijene mesa na gradskoj tržnici. U zadnjoj sedmici dana cijena se je povećala za jednu liru te jedan kilogram mesa sada iznosi 7.40 lira. Po Puli se sve više priča da će ubrzo cijena mesa narasti za još 80 centi. Nepojmljivo je to da se na Pazinskoj tržnici kilogram mesa prodaje za 5.80 lira. Koji je razlog tome?, pitaju se građani. Da li ljudi na vlasti imaju odgovor na to pitanje, ne zna se. Razlika između pulske i pazinske tržnice ne može biti toliko ogromna da cijena mesa varira za toliko. (L’AZIONE)

1925. – Važnije gospodarske radnje u mjesecu februaru. U staji se oko podne otvaraju prozori i vrata. Kad nastupe topliji dani, a to će biti oko polovice februara, treba puštati mladu stoku na svježi zrak. Tegleću marvu treba dobro hraniti. Krave koje su se tekar otelile, ne napajaj sa odviše ledenom vodom. Ojanjene ovce treba bolje krmiti. Ovcama će prijati posije (mekinjne) koje su dobro posoljene. Štedi s krmom u govedjoj staji gdje po tvojoj nemarnosti može da padne mnogo sijena među stlju (gnoj). (NARODNI GOSPODAR)

1926. – Iz Lindara: Živa pokopana, smrt u grobu. Nedavno se je ovdje obolila Ruža Jedrejčić. Četvrtak, dne. 14. o. mj. ujutru najedamput je pala u nesvjest. Ukućani su mislili da je umrla pa su pozvali susjede da ju preodjenu. Došao je u kuću žalosti pregledavatelj mrtvaca. Ovaj je, razumije se, odmah pregledao “mrtvu” staricu i naredio da se već drugi dan pokopa. Starica nije ni prvi ni drugi dan došla k svijesti, već je kao mrtva ležala na mrtvačkom odru. Drugi dan je bila uz prethodne crkvene obrede pokopana na groblju Sv. Martina kraj Lindara. Kad nosioci počeše da zasipavaju grob nastane u lijesu silno udaranje nogama i rukama. To ih je uvelike iznenadilo i prestrašilo pa su pobjegli u Lindar. Tu su odmah izvijestili o cijelom dogadjaju lokalne vlasti i pregledavatelja mrtvaca. No nitko nije htio da poduzme niti jednog koraka da se nesretna starica živa izvadi iz groba. (ISTARSKA RIJEČ)

1959. – Vatrogasna služba u Istri znatno napredovala. U 1958. godini poduzete su značajne i raznovrsne mjere za poboljšanje vatrogasne službe u Pulskom kotaru. U vatrogasne jedinice primljeno je više novih profesionalnih vatrogasaca i članova dobrovoljnih vatrogasnih društava i na taj način su popunjena upražnjena mjesta. Nabavljena su još jedna univerzalna vatrogasna kola tipa Mercedes, a izvršene su sve pripreme da se nabave još jedna takva kola. Za nabavu sprava za gašenje požara i za sitnu opremu utrošeno je u prošloj godini oko 9 milijuna dinara čime je znatno poboljšana opremljenost vatrogasnih jedinica. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti