1887. – Car je iz svoje osobne blagajne dao 200 florina parohiiji u Novakima (diskrikt pazinski) za konstrukciju zvonika. (MARCELLO BOGNERI)

1955. – Ribarska flota u Rovinju jedna od najjačih na Jadranu. Početkom godine u Rovinju je izvršeno spajanje ribarske zadruge Remigio Devescovi s ribarskim pogonom tvornice ribljih konzervi Mirna u samostalni pogon Mirne. Novi pogon će raspolagati sa 16 moderno uređenih ribarskih brodova od kojih osam sasvim nove konstrukcije tako da će rovinjska ribarska flota biti jedna od najjačih u našoj zemlji. Predviđeno je također da se još prije početka ribolovne sezone na plavu ribu pristupi i rekonstrukciji starijih brodova kao i nabavi najmodernijih ribolovnih sredstava. pored nabave novih i jačih motora svi brodovi dobit će radio-telefon, električni agregat i najlon mreže. Planirana je i nabava dva do tri ehosondera koji na principu emitiranih valova signaliziraju riblja jata pa čak i ona koja se nalaze u većim morskim dubinama. To će biti prvi ehosonderi kojima će raspolagati ribari Pulskog kotara. (GLAS ISTRE)

1961. – Posljednji boškarini. Prije par decenija putniku kroz srednju Istru u rano proljeće ili kasnu jesen pružao je jedinstven i lijep prizor. Na mnogobrojnim pitomim pašnjacima srednjeistarskog krša lijeno su se napasivali brojni istarski boškarini-podolci. Negdje bi i polegli, visoko uzdignuli svoje goleme rogove, preživajući nemarno, promatrali prolazećeg putnika. Došao je rat. Neprijatelj je nemilosrdno uništavao i ljude i stoku. Na istarskim pašnjacima boškarini iz dana u dan bili su sve rjeđi. Napretkom nauke i tehnike stroj je zamijenio konja. Što je par volova izoralo za jedan dan traktor je to učinio za nekoliko sati. Ljudi su uvidjeli tu prednost i počeli računati: čemu vol? Za oranje je zastario, a to mu je bila jedina prednost. Još tu i tamo vidi se koji par boškarina, kako preživajući nemarno gledaju za nasrtljivim traktorom. Oni se opraštaju od naših oranica. Ive Rudan. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti