1888. – Ministarstvo rata je odobrilo regulacijski plan Valle del Ponte prema komunalnom tehničkom projektu inženjera Rossia. (MARCELLO BOGNERI)

1897. – Ministarstvo školstva i bogoštovlja je sudjelovalo u dogovoru za utvrđivanje svote koja se dodjeljuje za arheološka istraživanja u Istri. Za godinu 1896., ne računajući troškove administracije antičkih nalazišta u Puli, dotiralo je 700 florina. (MARCELLO BOGNERI)

1923. – Kakovo će biti vrijeme? Kiše će biti: Kada se vršci rogova na mjesecu ne vide jasno, nego se čine tupin. Kada se poslije zapada sunca vide na zapadu kao vatra crveni pojasi. Kada su vršci gora zamagljeni. Kada sunce ili mjesec ima žućkasti kolobar. Kada je zora crvena, a na večer nebo žuto. Kada se dim spušta k zemlji. Kada perad ide rano spavati. Kada je sol vlažna. Kada vrane mnogo grakću. Kada nam muhe mnogo dosadjuju. Kad pušu zapadni vjetrovi. Kada se na obzorju pokažu oblaci slični metli. Kada se na obzorju za zapada sunca pojavi oblak nalik na veliku dasku. (NARODNI KOLEDAR ZA ISTRU FRANINA I JURINA)

1946. – Kulturno-prosvjetni život u selu Marčani. U selu Marčani odvija se jak kulturno-prosvjetni život. Omladina i narod pokazuje interes za učenje i napredak. U Marčani se održavaju dva kursa za nepismene i kurs za bolje upoznavanje hrvatskoga jezika. Sljedeće nedjelje održat će se u Marčani usmene novine, a doskora i jedna kazališna predstava. (GLAS ISTRE)

1960. – Požar u Puli. U brijačkoj radnji Mladost koja se nalazi u Ulici Prvog maja u Puli 14. siječnja izbio je požar u dimnjaku. Gusti dim koji je izlazio iz radnje i dolazak vatrogasaca privukli su veliki broj građana. Peć je u brijačnici toga jutra dobro naložena i oko 11.30 sati primijećen je jači dim od uobičajenog pa su pozvani vatrogasci. Oni su ustanovili da se zapalila jedna greda koja prolazi kraj gornjeg dijela dimnjaka te je postojala opasnost da dođe do većeg požara. Brzom intervencijom vatrogasaca opasnost je uklonjena. Nastala šteta se procjenjuje na oko 50.000 dinara. (GLAS ISTRE)
1960. – Izgubio život prilikom miniranja. U selu Puntera kraj Barbana 17. siječnja dogodila se teška nesreća Antonu Ciceranu starom 53 godine.. Vadio je kamenje za gradnju kuće oko jedan kilometar daleko od sela. S njim je bio njegov sin Milan koji mu je pomagao. Kad je Ciceran minu propisno spremio, udaljio je sina i pomoću šibice pokušao upaliti štapin. Prilikom paljenja prve šibice vjetar koji je snažno puhao ugasio mu je vatru. Misleći da nije uspio zapaliti štapin Anton je zapalio drugu šibicu, međutim, štapin je već bio zapaljen te je mina eksplodirala. Velikom snagom udario ga je jedan kamen te mu zadao veliku ozljedu zbog koje je i izdahnuo. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti