1885. – Iz Trsta je na parobrodu “Fantasie” u Pulu stigla carica Elizabeta Austrijska. (MARCELLO BOGNERI)

1887. – Rovinj. U uvali San Pelagio započeli su radovi na konstrukciji Doma za ostarjele pomorce. (MARCELLO BOGNERI)

1892. – Momjan. Osnovana udruga “Societa Filarmonica Momiano”. (MARCELLO BOGNERI)

1897. – Vlasnik otočja Brijuni Paolo Kupelwieser naručio je plovilo iz radionice lošinjanina Martinolicha. Barka, napravljena od čelika, nosi ime “Brioni Primo”, duga je 24, široka 6, a visoka 2 metra. Ima Werkinston pumpu koja može raditi i u slučaju požara, a u satu daje 100 tona vode. Motor brodice, Compund, je konstriran u radioni Ansaldo di Sanpierdarena. (MARCELLO BOGNERI)

1906. – Pozdravljanje oficira. Pitanje pozdrava oficira kad vode ispod ruke koju damu uredio je ratni ministar naredbom tako da kad oficir ide s kojom damom ispod desne ruke tad može nesmetano pozdraviti lijevom rukom. Ako pak on drži damu pod ruku tada mora ruku istegnuti i pozdraviti po propisu desnom rukom. (OMNIBUS)

1908. – Najbolji platinski upaljači današnjice. Originalni upaljači Janus. Senzacionalna novost. Potrebno svakom pušaču. Cijena 1.40 kruna komad. Prodaje Karl Jorgo, Via Sergia. (POLAER TAGBLATT)

1923. – Kakovo će biti vrijeme? Liepo vrieme će biti: Kada je za zapada sunca zapad rumen, a istodobno istok jasno zažaren. Kada su zvijezde u mliječnoj cesti jasne. Kada je mjesec jasan i bijel. Kada sijeva uvečer za jasna neba. Kada se dim diže ravno u vis. Kada lastavice visoko lete. Kada padne mnogo rose. Kada su u dugi jasnije žuta i modra boja. Kada su gore čađave. Kada puše istočni vjetar. (NARODNI KOLEDAR ZA ISTRU FRANINA I JURINA)

1925. – Nekoliko savjeta vrijednim domaćicama: Da se izvade mrlje na ruci ništa nije bolje od soli koja se malo nakvasi limunovim sokom. Ovim treba da se tare ono prljavo mjesto na ruci, a zatim da se ispere čistom vodom. Da se odstrane mrlje od tinte i rđe sa bijelih tkanina, treba ih nakvasiti mlijekom i pokriti solju. Sredstvo protiv miševa i štakora. Klorno je vapno sasvim sigurno sredstvo protiv štakora, jer ove životinje ne mogu trpjeti miris klornog vapna, te bježe od njega kao od kuge. (NARODNI KOLEDAR ZA ISTRU FRANINA I JURINA)

1959. – Zaštita djece bolesnih roditelja. Pri odmaralištu Crvenog križa u Savudriji osnovan je dom za djecu čiji roditelji boluju od tuberkuloze. Odluku o osnivanju ove humane ustanove donio je Kotarski odbor Crvenog križa u Puli, a da bi se ona ostvarila punu podršku i pomoć pružio je i Kotarski zavod za socijalno osiguranje koji će domu davati stalno mjesečnu pomoć. Visina pomoći će ovisiti o broju djece smještene u domu. Ovu akciju su shvatili i gotovo svi narodni odbori istarskih općina. (GLAS ISTRE)

1959. – Pošta u Pazinu dobila autobus. Pazinska pošta dobila je autobus kojim će prevoziti poštu i putnike na liniji Pazin-Poreč. Autobus će saobraćati dva puta dnevno na toj relaciji. Pazinci će posebno pozdraviti ovu vezu u ljetnim mjesecima kada počinje sezona kupanja jer će imati iznimno povoljne mogućnosti za odlazak i povratak iz Poreča što do sada nije bio slučaj. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti